Actueel

BV kan giften niet meer aftrekken

In het Belastingplan 2024 stelt het kabinet een eenvoudiger systeem voor waarin het mogelijk is om rechtstreeks een gift te doen vanuit een vennootschap. Dit voorstel houdt op de eerste plaats in dat wettelijk wordt geregeld dat giften door de vennootschap aan een...

Lees meer

Verfijningen en verduidelijking box 3

Het kabinet stelt voor om een aantal vermogensbestand- delen alsnog onder de categorie banktegoeden te brengen. Het gaat om het lidmaatschapsrecht in een vereniging van eigenaars (VVE) en geld op een derdengeldenrekening van een notaris of gerechtsdeurwaarder. Deze...

Lees meer

Excessief lenen uit eigen BV

Het kabinet wil excessief lenen bij de eigen bv tegengaan. Door (excessief) te lenen bij de eigen bv kan belastingheffing in box 2 worden uitgesteld of zelfs afgesteld. Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen...

Lees meer

Arbeidskorting

Arbeidskorting In het Costa Rica-arrest van 17 december 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de berekening van de arbeidskorting in Nederland voor het jaar 2015. De Hoge Raad oordeelde dat voor dat jaar geen rekening gehouden...

Lees meer

Doorschuiffaciliteit bij staking bij overlijden

Doorschuiffaciliteit bij staking bij overlijden   In onderstaande tekst hebben wij het over een zaak waar een aantal fiscale en erfelijke rechten naar voren komen die wel eens fout opgepakt kunnen worden. Het is belangrijk om meer te weten over je fiscaalrecht en...

Lees meer

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen