Actueel

Waar een wil is, is een wet.

Waar een wil is, is een wet.

Stel je voor: Jij en je partner zijn geen geregistreerde partners. Jullie hebben samen een huis gekocht dat jullie willen verbouwen, bekostigd door een schenking van de familie. Jij wil echter jouw huurhuis tijdens dit bouwproces behouden. Je loopt hierbij tegen een...

Lees meer

Wanneer is er sprake van een bron van inkomen kostenaftrek?

Bron van inkomen ZZP’ers. Wanneer is er bron van inkomens wanneer kunnen de kosten in aftrek worden gebracht. Aan welke criteria wordt er getoetst wanneer er sprake is van een bron van inkomen. Dit is van belang bij het in aftrek toelaten van de kosten. Belanghebbende...

Lees meer

Vetrouwensbeginsel rente aftrek

Vertrouwensbeginsel in het fiscalerecht. Honorering van het opgewekt vertrouwen. Redelijkheid en billijkheid. Algemene beginselen van Behoorlijk Bestuur Een belastingplichtige heeft voor de jaren 2010 tot en met 2014 namens zijn ex-echtgenote, die de woning heeft...

Lees meer

Uitspraak hoge raad 2020:1189

HR vindt onbeperkte navorderingstermijn evenredig: De inspecteur dient de navorderingsmogelijkheid te gebruiken op een manier die niet verder dan noodzakelijk is om – kort gezegd – belastingfraude te voorkomen. Twee partners hadden samen buitenlands vermogen. De ene...

Lees meer

Bedrijfopvolgingsfaciliteit

Een veel voorkomende vraag is de Vraag of de bedrijfsopvolgingsfacliteit geregeld in de succesisewet 1956 van toepassing is. De rechtbank kwam tot het oordeel dat niet het geval is. Er is namelijk niet voldaan aan de materiele-ondernemingseis. De Besloten...

Lees meer

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen