Uitspraak hoge raad 2020:1189

HR vindt onbeperkte navorderingstermijn evenredig: De inspecteur dient de navorderingsmogelijkheid te gebruiken op een manier die niet verder dan noodzakelijk is om – kort gezegd – belastingfraude te voorkomen. Twee partners hadden samen buitenlands vermogen. De ene...

Bedrijfopvolgingsfaciliteit

Een veel voorkomende vraag is de Vraag of de bedrijfsopvolgingsfacliteit geregeld in de succesisewet 1956 van toepassing is. De rechtbank kwam tot het oordeel dat niet het geval is. Er is namelijk niet voldaan aan de materiele-ondernemingseis. De Besloten...