Skip to main content Skip to search

Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie zoals op deze website opgenomen, is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de snelle dynamiek van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie kunnen in de verschillende teksten behorende bij de verschillende titelbalken vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. De onder de verschillende titelbalken verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een fiscaal, juridisch en/of notarieel en/of ander professioneel advies.

Hoewel deze site zoveel mogelijk actueel wordt gehouden en wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie onder de desbetreffende titelbalken compleet, actueel en/of accuraat is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade welke dan ook, direct of indirect, ontstaat naar aanleiding van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website gegeven informatie. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. info@vijzelman.nl