Skip to main content Skip to search
Gustav Mahlerplein 2, Amsterdam

Juridisch advies

Juridisch advies

Door onze unieke combinatie van fiscaal, civiel en notarieel recht kunnen wij u van een allround juridisch advies voorzien. Door beheersing van bovenstaande rechtsgebieden behouden wij altijd het overzicht in uw zaak. Wij geven u inzicht in de onderliggende problemen die samenhangen bij al uw vraagstellingen. Complexe zaken waarbij meerdere rechtsgebieden elkaar overlappen, vragen om professioneel advies. Denk hierbij aan overeenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, aansprakelijkheden en verbintenissenrecht. Onze dienstverlening met betrekking tot juridisch advies kenmerkt zich door een snelle en effectieve aanpak. Hierbij staat persoonlijke ondersteuning van onze cliënten hoog in het vaandel.

Huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht regelt allerlei zaken rondom de bezittingen, het beheer en de verdeling van schulden en het eigendom tussen beide partners. Bij een scheiding adviseren wij u graag over de verdeling van het vermogen. Wij weten namelijk alles over de verrekeningbedingen in huwelijkse voorwaarden en op het gebied van personen- en familierecht.

Ondernemingsrecht

Heeft u een eigen onderneming? Wij kunnen u juridisch advies geven over zaken die voor kunnen komen tijdens het opstarten en beheren van uw onderneming. Zo kunnen wij u helpen bij het opstellen van algemene voorwaarden en ondernemingsovereenkomsten, het ontbinden van contracten, het innen van onbetaalde facturen en het bemiddelen in conflictsituaties met zakelijke partners. In dit laatste geval vertellen wij u graag meer over het civiel recht.

Goederenrecht

Bent u benieuwd wat uw rechtsrelatie is tot een bepaald goed? Wij vertellen u graag alles over goederenrecht, dat onderdeel is van het vermogensrecht. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe groot het stuk gedeelde grond met uw buurman is? Of wilt u weten of u te maken heeft met een mandelig voetpad? Wij helpen u graag verder.

Bestuursrecht

Hoe kijkt een leek- ondernemer tegen het bestuursrecht aan? Het levert toch niets op. Gebruik maken van de rechtsmiddelen die ter beschikking staan gaat met veel rompslomp gepaard. En vervolgens wordt er dus geen gebruik gemaakt van het bestuursrecht en wenst men zelf de (bestuurs) problemen op te lossen. Dit zou goedkoper en effectiever zijn.

Niets is minder waar. Het bestuursrecht biedt ten eerste rechtsbescherming en conflictoplossing voor de burger tegen de (machtige) overheid. Vele maatschappelijke problemen zijn dan ook via het bestuursrecht opgelost. Deze rechtsbescherming is met vele waarborgen omgeven en dient op de juiste wijze te worden gehanteerd.

De burger kan de overheid aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen bij onrechtmatige besluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het falend toezicht door de Nederland bank.

Bij spoedeisendheid kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Bij geen of te laat antwoorden kan de overheid in gebreke worden gesteld, al dan niet met behulp van een dwangsom.

Daarnaast is het bestuursorgaan verplicht een juiste belangenafweging te maken, aangezien de belangen en de omstandigheden van de burger in acht moeten worden genomen en betrokken dienen te worden bij de besluitvorming. Daarom is het goed om op de juiste wijze een bezwaarschrift te formuleren. Op het feitensubstraat kan niet worden terug gekomen.

Hiernaast is het bestuursorgaan dat een besluit neemt of heeft genomen, verplicht tot het horen van de burger die een bezwaarschrift ingediend heeft. Hetzelfde geldt bij het in beroep gaan bij de (bestuurs)rechter. Tijdens de hoorzitting kunnen al de bezwaren nogmaals worden besproken en naar oplossingen worden gezocht en/of voorstellen worden gedaan. Tijdige informatie verschaffing naar het bestuursorgaan is wel een vereiste.

Er zijn wel twee voorwaarden. Er dient wel gebruik te worden gemaakt van de procedures die de rechtsbescherming kunnen geven (bezwaarschrift en of beroepsprocedures). Zonder deze procedures geen rechtsbescherming, schadevergoeding en of voorlopige voorziening bij spoedeisendheid enz. Een deskundige ter zake dient de stappen te nemen die hiervoor noodzakelijk zijn.

Wij kunnen cliënten die problemen hebben met een bestuursorgaan, dit is de overheid, adviseren en bijstaan. Hieronder vallen ook de Inspecteur en de Ontvanger der Rijksbelastingen. In het laatste geval is naast de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet Rijksbelastingen ook de invorderingswet 1990 van toepassing.