Een recente juridische zaak werpt licht op de beperkingen van een levenstestament als het gaat om de bescherming van iemands belangen. In dit geval had een man een levenstestament opgesteld waarin hij een kennis en een zus als gevolmachtigden had benoemd. Echter, zijn zoon was van mening dat dit testament onvoldoende bescherming bood voor zijn vader.

Het levenstestament is een juridisch document waarin een persoon vooraf regelt wie zijn belangen behartigt als hij zelf niet meer in staat is om dit te doen, bijvoorbeeld vanwege ziekte of ouderdom. Het beschermt je vermogensrechtelijke en persoonlijke belangen door een gevolmachtigde aan te wijzen die beslissingen namens jou kan nemen, zoals financiële zaken regelen of medische beslissingen nemen.

In hoger beroep heeft het Hof een meerderjarigenbewind ingesteld over het vermogen van de vader, vanwege zijn onvermogen om zijn vermogensrechtelijke belangen adequaat te behartigen. Het Hof oordeelde dat het levenstestament niet voldoende bescherming bood, vooral gezien de complexe familieverhoudingen rondom de vader. Daarom besloot het Hof een neutrale en professionele bewindvoerder aan te stellen.

Ook de kinderen van de man hebben om beschermingsmaatregelen verzocht en zijn tevreden gesteld door de kantonrechter. Hoewel de vader een levenstestament had opgesteld, vonden de kinderen dat de wettelijke maatregelen meer bescherming boden. De kantonrechter stemde in met het verzoek van de kinderen, gezien de overtuigende argumenten dat de vader niet in staat was om volledig voor zijn belangen te zorgen. De kantonrechter merkte op dat een volmacht onvoldoende bescherming bood tegen ongewenste aankopen, zoals een auto of onroerend goed, wat met een geregistreerd bewind wel mogelijk was. Ook gezien de huidige familiesituatie werd afgeweken van het levenstestament.

Deze zaak benadrukt de noodzaak om zorgvuldig na te denken over de bescherming van belangen, vooral in complexe familiedynamieken, en om indien nodig aanvullende wettelijke maatregelen te overwegen.

Mocht u in eenzelfde situatie zitten, heeft u vragen of wilt u nader geïnformeerd worden over erfrecht, fiscaalrecht of civielrecht? U Kunt contact met ons kantoor opnemen via het contactformulier op de website www.vijzelman.nl of per email: info@vijzelman.nl

Bron: Notamail 2024/61