Ondernemingsrecht

Bestuursrecht-law

Fiscaal en juridische aspecten van het ondernemingsrecht

Bij de rechtsvormen van het Nederlandse ondernemingsrecht gaat om de naamloze vennootschap (NV), de besloten vennootschap(BV), de coöperatie, de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF en de commanditaire vennootschap(cv). Ook de vereniging van de stichting worden tot het ondernemingsrecht gerekend Het is belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende ondernemingsvormen. 

Ondernemersrecht

De rechtsvormen van het ondernemingsrecht zou men kunnen zien als de juridische jas waarin een onderneming wordt gehuld. De rechtsvorm is een hulpmiddel om een onderneming in het maatschappelijk leven te kunnen laten functioneren. Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee beoogd wordt, door deelname aan het maatschappelijk verkeer winst te behalen. De juridische ondernemingsvormen ondergaan een sterke invloed van wat het goed functioneren van een onderneming bijvoorbeeld op het gebied van efficiency vereist.

  1. Hoe steekt de interne structuur van een onderneming in elkaar (met andere woorden: de juridische organisatie, de inrichting ervan)? Ondernemingsrecht is dus organisatierecht;
  2. Wie mogen en kunnen voor de onderneming transacties afsluiten (het gaat hier om vragen van vertegenwoordiging)? En,
  3. Hoe zijn de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (van bijvoorbeeld belangrijke functionarissen) voor de gang van zaken in de onderneming uitgewerkt?

Ondernemingen zijn op winst, op het behalen van economische voordelen gericht. Als ondernemingsvorm komen vooral rechtsvormen in aanmerking die toelaten winst uit te keren aan degenen die in de onderneming participeren.

Wintgerichtheid

Degenen die in een onderneming deelnemen, willen daarvan graag de vruchten plukken. De wens tot winstgerichtheid heeft voor de opzet en inrichting van het ondernemingsrecht een belangrijk gevolg. Denk aan grote bedrijven of concerns die de BV reeds gebruiken om grote winsten te maken, samenwerken, grensverleggend ondernemerschap, beleggen en ook pensioenen en tevens onroerend goed.

Degenen die in een onderneming deelnemen willen zoals gezegd daarvan graag de vruchten plukken. Een onderneming waarin onroerend goed in zit komt veel voor. De fiscaal juridisch aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. Ook het relatievermogensrecht en het erfrecht zijn belangrijk onderdelen voor het ondernemingsrecht, waar aandacht dient te worden geschonken Voor advies of informatie neem contact met ons op. 

Wij staan met onze toverformule voor u klaar en zijn u graag van dienst voor ondernemingsrecht. 

internationaal-bestuursrecht

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen