Toverformule

3-in-1 combinatie: fiscaal, civiel en notarieel

Advies-wet

Fiscaal advies

Met de inkomsten-, vennootschaps- en erfbelasting, de invorderingswet en/of de leidraad invordering krijgt elke binnen- of buitenlandse belastingplichtige tijdens zijn of haar leven met een of meerdere van de hier genoemde belastingen (wetten) te maken. Vaak zijn het er zelfs meer, zoals de omzetbelasting. Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting begint het contact met de belastingdienst met de (juiste en verplichte) fiscale aangifte, bij ondernemers en/of ondernemingen, inclusief particulieren. Maar u moet de zaken al lang voordat de aangifte moeten worden gedaan op orde hebben en zorgen dat u niet te veel belasting betaalt. Door een kundige en juiste toepassing van de fiscale wetgeving kan belasting worden bespaard. Dit komt onder andere door de samenhang van fiscaal, civiel en notarieel advies. Uw gehele fiscale, civiele en notariële situatie kan met één oogopslag worden overzien. Dit levert ongetwijfeld (fiscaal) voordeel op.

Juridisch advies

Door onze unieke combinatie van fiscaal, civiel en notarieel recht kunnen wij u van een allround juridisch advies voorzien. Door beheersing van bovenstaande rechtsgebieden behouden wij altijd het overzicht in uw zaak. Wij geven u inzicht in de onderliggende problemen die samenhangen bij al uw vraagstellingen. Complexe zaken waarbij meerdere rechtsgebieden elkaar overlappen, vragen om professioneel advies. Denk hierbij aan overeenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, aansprakelijkheden en verbintenissenrecht. Onze dienstverlening met betrekking tot juridisch advies kenmerkt zich door een snelle en effectieve aanpak. Hierbij staat persoonlijke ondersteuning van onze cliënten hoog in het vaandel.

boeken-universiteit

Notarieel advies

Dankzij de unieke combinatie van fiscaal, civiel en notarieel kunnen wij u van dienst zijn op het gebied van het notariële recht. Het notariële recht is nauw met het fiscale recht verbonden. Door de drie in een combinatie de zg toverformule zijn wij in staat over de schutting heen te kijken waar anderen tegen aan kijken. Bijna elke akte die door de notaris wordt ondertekend heeft fiscale gevolgen, bijvoorbeeld het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, erfbelasting, schenkingen en giften, ondernemingsrecht en vooral onroerend goed. De komende jaren gaat er voor miljarden via het erfrecht aan vermogen over aan erfgenamen en of geroepenen.

Al deze belastingen zijn relevant in het leven en het is belangrijk om alles goed en op tijd geregeld te hebben. U bespaart niet alleen belastingen, maar door de combinatie van fiscaal, civiel en notarieel bespaart u ook tijd en kosten. Uw dossier ligt op een bureau en u hebt altijd een aanspreekpunt. Tevens zijn wij gespecialiseerd in estate planning, waarbij fiscale, juridische en notariële kennis bij elkaar komen.

Willem dC.

“Het was mij een genoegen door u te worden begeleid. U wist met uw brede kennis en ervaring op het gebied van fiscaal-, civiel- en notarieelrecht de juiste koers uit te zetten. U mag die formule wat mij betreft met recht uw “TOVERFORMULE” noemen! In alle eenvoud, integriteit en trefzekerheid hebt u mij geholpen de zaken onverwachts in mijn voordeel te beslechten. Heel veel dank hiervoor en moge uw aanpak succesvol ten dienste blijven voor velen die het moeilijk hebben met gecompliceerde zaken en daarbij snakken naar de eerlijke, deskundige en veelzijdige juridische bijstand die u mij geleverd hebt.”

Vijzelman

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen