Skip to main content Skip to search

Fiscaal advies

Fiscaal advies en Bestuursrecht

Met de Inkomsten-, vennootschaps-, en erfbelasting, de invorderingswet en de leidraad invordering heeft elke binnen- of buitenlandse belastingplichtige tijdens zijn of haar leven met een of meerdere van de hier genoemde belastingen (wetten) te maken. Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting begint het met een (juiste)aangifte, bij ondernemers en of ondernemingen is het begin bij het opmaken van de jaarverslaggeving gevolgd door de aangifte. Significant gegeven is dat deze belastingen verband met elkaar houden.

Vijzelman Fiscaal advies is uw partner bij al deze verschillende belastingen inclusief het samenstellen van uw jaarverslaggeving in geval van een onderneming. Voor vragen en of informatie neem contact met ons op.

Problemen ontstaan wanneer de aanslag niet overeenkomstig de aangifte is opgelegd. Dan is het van belang om tijdig bezwaar te maken. Dit gebeurt via een bezwaarschriftenprocedure, zoals in de wet is geregeld. In deze procedure krijgt u de gelegenheid om al uw grieven en bezwaren kenbaar te maken, correcties toe te passen etc. etc. Er geldt ook een hoorplicht om te worden gehoord voordat op het bezwaar wordt beslist.

Dit hoorrecht vloeit voort uit het algemene fundamentele rechtsbeginsel van hoor en wederhoor.

Omdat de belastinginspecteur en de ontvanger van de belastingdienst bestuursorganen zijn, is de algemene wet bestuursrecht van toepassing. Kern van deze wet is rechtsbescherming voor de belastingplichtige burger.

Boeterecht

Dat belastingwetgeving voor veel mensen onbegrijpbaar lijkt, blijkt wel uit de vele onjuiste belastingaangiften die jaarlijks worden gedaan. Het kan daarom gebeuren dat u, tijdens een check van de Belastingdienst, ineens te maken krijgt met fiscaal boeterecht. Ons fiscaal advieskantoor helpt u graag met het opstellen van een bezwaarschrift als u een boete van de Belastingdienst heeft ontvangen.

Erfbelasting

Hoe zit het nu precies met erfrecht, schenkingen en nalatenschappen? Hoe werkt de wettelijke verdeling en wat is de legitieme portie? Wij adviseren u graag omtrent erfrecht inclusief indien de erflater was gehuwd onder algemene gemeenschap van goeden of indiener er huwelijksvoorwaarden waren gemaakt, (buitenechtelijke) kinderen of stiefkinderen. en de afwikkeling van een nalatenschap.

Belastingaangifte en Jaarverslaggeving

Wij verzorgen uw jaarverslaggeving inclusief de fiscale balans welke als basis dient voor de aangifte inkomstenbelasting en of de Vennootschapsbelasting.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de opgelegde aanslag door de belastingdienst. Welke belasting onderdeel maakt niet uit. Via een bezwaarprocedure wordt duidelijkheid verkregen waar de problemen liggen. Een bezwaarschriften procedure is een heel effectief middel om problemen met de belastingdienst op te lossen. Er geld een hoorplicht. Deze hoorplicht dient door belastingdienst stikt te worden geleefd. Indien deze hoorplicht niet in acht wordt genomen door de belastingdienst krijgt u in bijna alle gevallen gelijk van de beroepsrechter.

Fiscale positie van directeur grootaandeelhouder

Als directeur grootaandeelhouder bij een nv of bv wilt u vast weten wat uw fiscale positie is binnen een onderneming. Deze fiscale positie is uiteraard afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en diverse andere factoren. Samen met u onderzoeken wij wat uw financiële positie is binnen uw organisatie.

Fiscaal bestuursprocesrecht

Het kan voorkomen dat er een spanningsveld is tussen bedrijven, individuele personen en de overheid. Wij geven u ondersteuning bij bestuursrecht, het opstellen van bezwaarschriften en beroepsschriften.

Invorderingsrecht

Het kan gebeuren dat u een betalingsachterstand oploopt of op hebt gelopen. In sommige gevallen kan de Belastingdienst dan beslag leggen op uw persoonlijke bezittingen. Wij helpen u ervoor te zorgen dat het niet zo ver komt. Samen zorgen wij ervoor dat het beslag op uw woning door de Belastingdienst wordt opgeheven.

Bedrijfsopvolging

Als advieskantoor hebben wij veel kennis van bedrijfsovernames. Wij kunnen samen met u onderzoeken wat uw bedrijf op dit moment waard is en alles regelen omtrent de bedrijfsverkoop.

Internationaal belastingrecht

Heeft u te maken met internationaal belastingrecht? Wij weten alles over belastingvedragen, Europees belastingrecht, internationaal verdragsrecht en het voorkomen van dubbele belastingheffing.