Het belang van jaarverslaggeving

De jaarverslaggeving is de basis van uw bedrijf. Uit het jaarverslag kan het reilen en zeilen van uw bedrijf worden gelezen. Dit jaarverslag dient ook voor de interne informatie en geeft u als ondernemer, maar ook en vooral, aan de belastingdienst de informatie die nodig is voor uw belastingaangifte. Daarom dient uw jaarverslag een getrouw beeld te geven van alle onderdelen in uw onderneming.

Financieel adviseur Amsterdam

Doel en gebruikers van het jaarverslag

In het jaarverslag dient en kan ook melding worden gemaakt van bijzondere omstandigheden met betrekking tot het verleden, maar ook over de toekomst. Het jaarverslag is interessant voor schuldeisers, maar vooral ook voor banken en investeerders die uw onderneming vooruit willen helpen.

 

Rol van administratie en boekhouding

De administratie en de boekhouding zijn de basis voor het jaarverslag. Daarom dienen deze goed te worden bijgehouden. De administratie dient op de eerste plaats goed geordend te zijn. De belastingdienst neemt steekproeven bij ondernemingen, het zogenaamde boekenonderzoek, waarbij de administratie als de basis geldt voor dit onderzoek.

 

De verbinding tussen administratie en jaarverslag

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn om zo te voorkomen dat u problemen krijgt met de belastingdienst. Geen enkele ondernemer zit hier op te wachten. Wij verzorgen ook het inboeken van uw administratie opdat deze op de juiste grootboekrekeningen wordt verantwoord. Mocht de belastingdienst informatie wensen dan weet u zeker dat dit op een juiste en geordende wijze heeft plaatsgevonden. Dit alleen geeft u rust en zekerheid voor u en uw bedrijf. De administratie en de jaarverslaggeving moeten samen een getrouw beeld van uw onderneming weergeven. Wij kunnen u helpen met het samenstellen van de jaarverslaggeving, welke verslaggeving dient voor de fiscale aangiften zoals de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

Financieel advies Amsterdam

Verslaggevingsprincipes en regelgeving

Onder de regelgeving vallen de voorwaarden en grondslagen van het burgerlijk wetboek 2 titel 9 respectievelijk International Finance Reporting Standards (IFRS) van de International Accounting Standard Boards bij de grotere internationale ondernemingen. Dit zijn de richtlijnen van de Raad van de Jaarverslaggeving en de artikelen in de Nederlandse (fiscale) wet. De externe verslaggeving begeeft zich op het gebied tussen bedrijfseconomie en recht. Beide invalshoeken komen aan bod: steeds wordt bij de samenstelling van de samenstellingsactiviteiten van uw jaarverslag, de verslaggevingsalternatieven getoetst aan zowel de verslaggevingsprincipes van het vermogens- en winstbepaling als de regelgeving.

Jaarverslaggeving voor verschillende ondernemingen

Het midden- en kleinbedrijf, de zogenoemde kleine rechtspersonen of ZZP’ers mogen hun jaarverslaggeving opmaken op basis van fiscale grondslagen. Neemt u hieromtrent contact met ons op. Uw jaarverslaggeving is de grondslag voor de belastingdienst en dient met name voor de aangifte vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en tevens omzetbelasting.

Willem dC.

“Het was mij een genoegen door u te worden begeleid. U wist met uw brede kennis en ervaring op het gebied van fiscaal-, civiel- en notarieelrecht de juiste koers uit te zetten. U mag die formule wat mij betreft met recht uw “TOVERFORMULE” noemen! In alle eenvoud, integriteit en trefzekerheid hebt u mij geholpen de zaken onverwachts in mijn voordeel te beslechten. Heel veel dank hiervoor en moge uw aanpak succesvol ten dienste blijven voor velen die het moeilijk hebben met gecompliceerde zaken en daarbij snakken naar de eerlijke, deskundige en veelzijdige juridische bijstand die u mij geleverd hebt.”

Vijzelman

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij zijn u graag van dienst. Mocht u vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. U krijgt dan spoedig antwoord van ons. De jaarverslaggeving wordt samengesteld op het kantoor van onze vestiging in Den Haag, op het adres Laan van ’s Gravenmade 74, 2495 AJ Den Haag.