Schenking vastgoed

Financieel adviseur Amsterdam

Schenking in vastgoed

Wilt u een woning of ander vastgoed schenken aan uw partner, (klein)kind of een andere ontvanger? Dan is het goed dat u op zoek bent gegaan naar meer informatie. Er zijn namelijk vele factoren om rekening mee te houden bij de schenking van vastgoed. Betreft de schenking een woning of ander vastgoed? Welke tarieven en regelingen gelden er voor de schenkbelasting, overdrachtsbelasting en erfbelasting? En verdwijnt de jubelton echt per 2024? Blijf niet met uw vragen zitten, maar neem contact op met Vijzelman Advies. Wij verkennen voor u wat de meest gunstige constructie voor u is om uw vastgoed te schenken. Op deze pagina vindt u alvast de nodige informatie. Voor persoonlijk advies staan we u graag te woord.

 

Woning schenken t.o.v. overig vastgoed

Bij schenking van onroerend goed zijn er twee hoofdsituaties mogelijk: het gaat om de schenking van een huis, of u wilt een ander soort vastgoed schenken. In de eerste situatie is de WOZ-waarde het uitgangspunt voor de schenkbelasting, in het tweede geval de werkelijke waarde van het onroerend goed. Zie hieronder de tarieven voor de schenkbelasting in 2022. Ook op het gebied van overdrachtsbelasting verschillen de belastingconstructies. Voor het schenken van een eigen woning draagt u 2% van de werkelijke waarde af, mits de ontvanger er zelf gaat wonen. Is de ontvanger jonger dan 35 jaar, dan is het zelfs 0% tot €400.000 (vanaf 2023 is dit €440.000). Voor overig vastgoed geldt een overdrachtsbelasting van 8% van de werkelijke waarde.

Financieel advies Amsterdam

Tarieven schenkbelasting 2022 

De tarieven voor de schenkbelasting hangen af van de waarde van de schenking en uw relatie met de schenker. 

Waarde tot € 130.424:

  • 10% bij schenking aan partner of kind
  • 18% i.g.v. kleinkind of verdere nazaten
  • 30% bij schenking vastgoed aan overige personen.

Bij een waarde vanaf €130.425 zijn de tarieven respectievelijk 20%, 36% en 40%.

De jubelton: verlaagd per 2023, verdwenen per 2024

De jubelton biedt de mogelijkheid om een belastingvrije schenking te doen t.b.v. de eigen woning van uw kind van 18 – 40 jaar. In het Belastingplan 2023 spreekt men echter van afschaffing van deze vrijstellingsregeling in 2024. We lezen op rijksoverheid.nl dat de plannen nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten. Komt het plan erdoor, dan wordt eerst het plafond voor deze belastingvrije schenking per 2023 flink verlaagd. Tot eind 2022 kunt u tot €106.671 belastingvrij schenken. Vanaf 2023 is dit nog maar een kwart, namelijk €27.231. In 2024 zal de jubelton voor het belastingvrij schenken t.b.v. een eigen woning geheel worden afgeschaft. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om u te allen tijde goed geïnformeerd te kunnen adviseren.

Een huis schenken op papier

Wilt u uw huis bij overlijden aan uw kind(eren) nalaten, dan zullen deze daarbij worden aangeslagen voor de erfbelasting. U kunt een deel van de waarde van het huis alvast aan uw kind(eren) schenken middels een schenking op papier. Dat werkt als volgt: u stelt bij de notaris een akte op, waarbij u uw kind(eren) een bedrag van x euro schenkt. Het bedrag vertegenwoordigt (het deel van) de waarde van het huis dat wilt schenken. Dit bedrag kunt u middels een ‘betalingsregeling’ over meerdere jaren daadwerkelijk betalen. Bedragen tot €5.677 per jaar kunt u belastingvrij schenken. Aan het eind van de rit wordt er over het deel van het huis dat u geschonken heeft geen erfbelasting meer geheven.

Aandachtspunten bij schenking op papier

Bij het schenken van een huis op papier dient u rekening te houden met diverse factoren. Zo moet de schenkbelasting voor het gehele bedrag direct worden voldaan. Afhankelijk van de waarde van de schenking kan dit tot tienduizenden euro’s oplopen. Verder gaat de waarde van het vermogen van de schenker af en wordt het bij het vermogen van de ontvanger opgeteld. De schenker zal minder belasting in box 3 hoeven te betalen (spaargeld en beleggingen) en de ontvanger juist meer. Komt diens totale vermogen hierdoor boven het geldende normbedrag, dan wordt deze aangeslagen voor vermogensbelasting. Weeg dus goed de voor- en nadelen tegen elkaar af van deze vorm van vastgoed schenken. Lees hier meer over schenkingen op papier in het algemeen.

Vastgoed schenken: uw mogelijkheden verkennen

Uw mogelijkheden voor de schenking van vastgoed verkent u het beste met een gedegen expert. Vijzelman Advies is op de hoogte van de actuele belastingregels en vindt voor u de voordeligste route. Samen met u zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk van de waarde overblijft voor de ontvanger. Zullen we kennismaken?

Willem dC.

“Het was mij een genoegen door u te worden begeleid. U wist met uw brede kennis en ervaring op het gebied van fiscaal-, civiel- en notarieelrecht de juiste koers uit te zetten. U mag die formule wat mij betreft met recht uw “TOVERFORMULE” noemen! In alle eenvoud, integriteit en trefzekerheid hebt u mij geholpen de zaken onverwachts in mijn voordeel te beslechten. Heel veel dank hiervoor en moge uw aanpak succesvol ten dienste blijven voor velen die het moeilijk hebben met gecompliceerde zaken en daarbij snakken naar de eerlijke, deskundige en veelzijdige juridische bijstand die u mij geleverd hebt.”

Vijzelman

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen