Notarieel Advies

Justitie

Notarieel advies

Dankzij de unieke combinatie van fiscaal, civiel en notarieel kunnen wij u van dienst zijn op het gebied van het notariële recht. Het notariële recht is nauw met het fiscale recht verbonden. Bijna elke akte die door de notaris wordt ondertekend heeft fiscale gevolgen, bijvoorbeeld het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, erfbelasting, schenkingen en giften, ondernemingsrecht en vooral onroerend goed. De komende jaren gaat er voor miljarden via het erfrecht aan vermogen over aan erfgenamen en of geroepenen.

Al deze belastingen zijn relevant in het leven en het is belangrijk om alles goed en op tijd geregeld te hebben. U bespaart niet alleen belastingen, maar door de combinatie van fiscaal, civiel en notarieel bespaart u ook tijd en kosten. Uw dossier ligt op een bureau en u hebt altijd een aanspreekpunt. Tevens zijn wij gespecialiseerd in estate planning, waarbij fiscale, juridische en notariële kennis bij elkaar komen.

Levensverzekering

Zorg ervoor dat u alles voor uw uitvaart goed geregeld heeft. Zo voorkomt u dat nabestaanden met onnodige zorgen en kosten te maken krijgen. Wij informeren u graag over alles wat te maken heeft met levensverzekeringen.

Huwelijks vermogens recht

Het huwelijksvermogensrecht regelt diverse zaken rondom vermogen, het beheer en de verdeling van bezittingen, bijv. vastgoed en schulden tussen partners of echtgenoten. Bij een scheiding adviseren wij graag over de verdeling van het vermogen, denk bijvoorbeeld aan een onderneming. Het huwelijksvermogensrecht heeft grote raakvlakken met het notariële recht denk bijv. aan onroerend goed.

Wij kunnen u effectief van dienst zijn: fiscaal, civiel en notarieel

De vermogensrechtelijke aspecten van:

– Het geregistreerd partnerschap;
– Het huwelijk
– Ongehuwd samenwonen
– Rechten en plichten tussen echtgenoten, toestemming, bestuur
– Omvang wettelijke gemeenschap
– Schulden ontbinding van de huwelijksgemeenschap
– Huwelijksvoorwaarden
– Vegoedingsrechten
– Verrekening bedingen
– Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
– Huwelijksgemeenschap en faillissement
– Schenking en of giften tussen partners en of echtgenoten

Internationaal belastingrecht

Wilt u meer weten over internationaal belastingrecht? Wij kunnen u alles vertellen over Europees belastingrecht, belastingverdragen, internationaal verdragsrecht en het voorkomen van dubbele belastingheffing.

internationaal-bestuursrecht

Ondernemings vermogen en bedrijfsopvolging

Krijgt u binnenkort te maken met een bedrijfsovername? Wij kunnen u helpen met de bedrijfsverkoop, maar voordat het zover is, is het belangrijk om te onderzoeken wat uw bedrijf waard is. Daar helpen wij u uiteraard graag bij.

Erfrecht en erfbelasting

Wilt u weten hoe de wettelijke verdeling van het erfrecht tot stand komt? Of wilt u meer informatie over de legitieme portie, schenkingen en nalatenschappen? Wij informeren u graag over zaken omtrent erfrecht bij huwelijken, stiefkinderen en (buitenechtelijke) kinderen. Ook kunnen wij u alles vertellen over de huwelijkse voorwaarden, de afwikkeling nalatenschap vermogen en het successierecht. Simpel gezegd kunt u bij ons terecht voor testament advies met betrekking tot erfrecht.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen