Bestuursrecht

Bestuursrecht-law

Bestuursrecht

Grondige kennis van het bestuursrecht is een must bij fiscale problemen. Problemen met de ontvanger van de Belastingdienst kunnen effectief worden opgelost via het bestuursrecht. Bestuursrecht is op de eerste plaats een beschermingsrecht. Zowel de inspecteur als de ontvanger, die bestuursorganen zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, moeten zich aan de wet houden. In de wet zijn waarborgen gegeven die rechtzoekenden beschermen.

De ontvanger van de Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden, zorg er daarom voor dat u op tijd bent en vraag ons advies. Wij staan altijd voor u klaar. Met de combinatie van fiscaal, civiel en notarieel advies kunnen wij u uitstekend van dienst zijn, ook in bezwaar- en beroepsprocedures.

Levensverzekering

Zorg ervoor dat u alles voor uw uitvaart goed geregeld heeft. Zo voorkomt u dat nabestaanden met onnodige zorgen en kosten te maken krijgen. Wij informeren u graag over alles wat te maken heeft met levensverzekeringen.

Huwelijks vermogens recht

Het huwelijksvermogensrecht regelt diverse zaken rondom vermogen, het beheer en de verdeling van bezittingen, bijv. vastgoed en schulden tussen partners of echtgenoten. Bij een scheiding adviseren wij graag over de verdeling van het vermogen, denk bijvoorbeeld aan een onderneming. Het huwelijksvermogensrecht heeft grote raakvlakken met het notariële recht denk bijv. aan onroerend goed.

Wij kunnen u effectief van dienst zijn: fiscaal, civiel en notarieel

De vermogensrechtelijke aspecten van:

– Het geregistreerd partnerschap;
– Het huwelijk
– Ongehuwd samenwonen
– Rechten en plichten tussen echtgenoten, toestemming, bestuur
– Omvang wettelijke gemeenschap
– Schulden ontbinding van de huwelijksgemeenschap
– Huwelijksvoorwaarden
– Vegoedingsrechten
– Verrekening bedingen
– Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
– Huwelijksgemeenschap en faillissement
– Schenking en of giften tussen partners en of echtgenoten

Internationaal belastingrecht

Wilt u meer weten over internationaal belastingrecht? Wij kunnen u alles vertellen over Europees belastingrecht, belastingverdragen, internationaal verdragsrecht en het voorkomen van dubbele belastingheffing.

internationaal-bestuursrecht

Ondernemings vermogen en bedrijfsopvolging

Krijgt u binnenkort te maken met een bedrijfsovername? Wij kunnen u helpen met de bedrijfsverkoop, maar voordat het zover is, is het belangrijk om te onderzoeken wat uw bedrijf waard is. Daar helpen wij u uiteraard graag bij.

Erfrecht en erfbelasting

Wilt u weten hoe de wettelijke verdeling van het erfrecht tot stand komt? Of wilt u meer informatie over de legitieme portie, schenkingen en nalatenschappen? Wij informeren u graag over zaken omtrent erfrecht bij huwelijken, stiefkinderen en (buitenechtelijke) kinderen. Ook kunnen wij u alles vertellen over de huwelijkse voorwaarden, de afwikkeling nalatenschap vermogen en het successierecht. Simpel gezegd kunt u bij ons terecht voor testament advies met betrekking tot erfrecht.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen