Actueel

Uitspraak hoge raad 2020:1189

HR vindt onbeperkte navorderingstermijn evenredig: De inspecteur dient de navorderingsmogelijkheid te gebruiken op een manier die niet verder dan noodzakelijk is om – kort gezegd – belastingfraude te voorkomen. Twee partners hadden samen buitenlands vermogen. De ene...

Lees meer

Bedrijfopvolgingsfaciliteit

Een veel voorkomende vraag is de Vraag of de bedrijfsopvolgingsfacliteit geregeld in de succesisewet 1956 van toepassing is. De rechtbank kwam tot het oordeel dat niet het geval is. Er is namelijk niet voldaan aan de materiele-ondernemingseis. De Besloten...

Lees meer

Is effectieve samenwerking tussen staten mogelijk?

Aan het begin van de 21e eeuw maakt Nederland deel uit van een wereld die in snel tempo integreert. Binnen Europa vindt dat proces in het bijzonder plaats in het kader van de Europese Unie (EU). ; daarbuiten is de snelheid waarmee economische vervlechting optreedt...

Lees meer

Schenkingen op papier en een belasting besparing.

Een schenking op papier kan een goed instrument zijn in het kader van estate planning om belasting te besparen en/of vermogen over te hevelen naar een volgende generatie. Wanneer is het wel (of niet) verstandig om papieren schenkingen te doen. Hierbij een korte...

Lees meer

Storting op gezamenlijke rekening is geen schenking

Relatievermogensrecht Als twee echtgenoten geen huwelijksgemeenschap zijn overeengekomen maar wel een gezamenlijke rekening, en één van de echtgenoten heeft voor het aangaan van het huwelijk een bedrag op die gezamenlijke rekening gestort, dan telt dit bedrag niet als...

Lees meer

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen