Actueel

De Hoge Raad sprak eind 2021 duidelijke taal: bij belastingheffing over vermogen moeten werkelijk behaalde opbrengsten het uitgangspunt zijn. Toch betalen veel beleggers nog altijd teveel box 3-belasting, meer dan op grond van hun werkelijke opbrengst terecht is. De rechter blijkt daar in individuele gevallen korte metten mee te maken.

Jarenlang betaalden spaarders veel meer belasting dan terecht was op basis van de ontvangen rente. Aan die situatie is op last van de Hoge Raad sinds 2021 een einde gemaakt. De Hoge Raad oordeelde in het inmiddels vermaarde Kerstarrest dat de belastingheffing op...

Lees meer

Vijzelman Fiscaal Advies – Over- en underpricing

De fiscus op de vingers getikt vanwege onzorgvuldigheid   In dit stuk wordt een zaak behandeld over over- en underpricing. De rechter heeft geconstateerd dat de belastingdienst de zaak niet goed heeft aangepakt. De belastingdienst heeft in een procedure niet alle...

Lees meer

Bezwaartermijn en verschoonbare termijnoverschrijding

Een belastingplichtige heeft een bezwaartermijn van zes weken. De looptijd gaat in op de dag na de dag waarop de aanslag gedagtekend is dan wel bekend is gemaakt. Het is een belangrijk onderwerp, omdat het een van de eerste zaken is waar de inspecteur naar kijkt bij...

Lees meer

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging De overdrager is de belangrijkste persoon in het proces van bedrijfsopvolging. Immers, zonder hem kan het proces meestal niet geïnitieerd worden. Het proces van opvolging is voor de overdrager en iedereen om hem heen ingewikkeld. Feitelijke,...

Lees meer

Verteerkosten in het kader van het totaalwinstbegrip

Zakelijk verblijf? Onzakelijke verteerkosten! Een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag over de kwalificatie van verteerkosten tijdens een zakelijk verblijf. Relevantie van een fiscale kwalificatie. Onjuiste kwalificatie kan leiden tot een navorderingsaanslag. Feiten...

Lees meer

Turbo liquidatie

Turbo liquidatie Met een turboliquidatie kan een rechtspersoon zoals een bv, stichting of vereniging snel worden ontbonden. Dit kan soms handig zijn op het moment dat er sprake is van de situatie dat er geen baten meer zijn en de rechtspersoon alleen maar schulden...

Lees meer

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen