De recente uitspraak van de Kamer van het Notariaat benadrukt het fundament van geheimhouding in het notariaat, waarbij zelfs informele oriënterende gesprekken onder de strengste regels vallen. Het verhaal draait om een kandidaat-notaris die als executeur fungeerde in een complexe nalatenschapskwestie.

In een reeks e-mails aan betrokken partijen, waaronder de erfgenamen, onthulde de notaris details uit het testament en de persoonlijke wensen van de overledene. Deze onthullingen, hoewel wellicht goedbedoeld, veroorzaakten aanzienlijke emotionele schade bij de betrokkenen, met name bij een van de erfgenamen genaamd X.

De Kamer van het Notariaat heeft zich over de zaak gebogen en geoordeeld dat het beroepsgeheim van toepassing is op alle interacties, ongeacht of het gaat om een informeel oriënterend gesprek of een formeel advies in het kader van een klantrelatie. Deze uitspraak benadrukt het cruciale belang van vertrouwelijkheid en integriteit in de notariële praktijk.

Het beroepsgeheim vormt de kern van het notarisambt en is van essentieel belang om een veilige omgeving te creëren waarin individuen vrijelijk juridisch advies kunnen inwinnen en hun zorgen kunnen delen. Het schenden van deze vertrouwelijkheid kan ernstige gevolgen hebben, zoals in dit geval waar de kandidaat-notaris werd geschorst voor een periode van vi er weken als maatregel voor de overtreding.

Deze zaak illustreert de noodzaak voor notarissen om altijd de hoogste ethische normen te handhaven, niet alleen in formele transacties, maar ook in informele interacties. Het herinnert aan de verantwoordelijkheid van notarissen om het vertrouwen van het publiek te verdienen en te behouden door de integriteit van het beroep te allen tijde te waarborgen.

Mocht u in eenzelfde situatie zitten, heeft u vragen of wilt u nader geïnformeerd worden over erfrecht, fiscaalrecht of civielrecht? U Kunt contact met ons kantoor opnemen via het contactformulier op de website www.vijzelman.nl of per email: info@vijzelman.nl.

Bron: Notamail 2024/61