Civiel Advies

Advies

Juridisch advies

Door onze unieke combinatie van fiscaal, civiel en notarieel recht kunnen wij u van een allround juridisch advies voorzien. Door beheersing van bovenstaande rechtsgebieden behouden wij altijd het overzicht in uw zaak. Wij geven u inzicht in de onderliggende problemen die samenhangen bij al uw vraagstellingen. Complexe zaken waarbij meerdere rechtsgebieden elkaar overlappen, vragen om professioneel advies. Denk hierbij aan overeenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, aansprakelijkheden en verbintenissenrecht. Onze dienstverlening met betrekking tot juridisch advies kenmerkt zich door een snelle en effectieve aanpak. Hierbij staat persoonlijke ondersteuning van onze cliënten hoog in het vaandel.

Goederenrecht

Bent u benieuwd wat uw rechtsrelatie is tot een bepaald goed? Wij vertellen u graag alles over goederenrecht, dat onderdeel is van het vermogensrecht. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe groot het stuk gedeelde grond met uw buurman is? Of wilt u weten of u te maken heeft met een mandelig voetpad? Wij helpen u graag verder.

Ondernemings recht

Onderdeel van het civielrecht is het ondernemingsecht. Het gaat om de eerste plaats om rechtsvormen met behulp waarvan ondernemingen gedreven worden. Bijvoorbeeld een eenmanszaak, vennootschap onder firma of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de BV.

Het ondernemingsrecht regelt vooral:

1. De structuur van een onderneming, de juridische organisatie en de inrichting.
2. Vertegenwoordiging, wie mogen en kunnen voor de onderneming transacties afsluiten, wat zijn de bevoegdheden van bestuurders.
3. Hoe zijn de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gang van zaken in de onderneming geregeld.

Naar gelang van de rechtsvorm zijn deze drie kernonderwerpen van het ondernemingsrecht verschillend geregeld.

Ondernemingen zijn op winst gericht, met name op het behalen van economische voordelen. De BV komt als rechtsvorm vooral in aanmerking voor de beperking van de aansprakelijkheid en het uitkeren van winst aan de aandeelhouders. De BV kan en wordt voor talloze doeleinden gebruikt en is nauw met het fiscale recht verbonden.

Winstgericht

Het ondernemingsrecht helpt tot de winstgerichtheid en laat ruimte voor het maken van winst. Het ondernemingsrecht is een instrument voor het sociaaleconomisch welzijn van de maatschappij en voor de ondernemer.

Het ondernemingsrecht is verbonden met het civiele en het fiscale recht en wordt vaak gebruikt voor een goede en gezonde fiscale structuur.

Winst

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen