Omzetbelasting

Belastingadviseur Amsterdam

Btw betalen? Meer vrijstellingen dan u denkt!

Als ondernemer is het vaak de vraag of en waarvoor u btw-plichtig bent. Als u btw-plichtig bent, zijn er vaak genoeg vrijstellingen, waardoor u uiteindelijk geen btw hoeft af te dragen. Sterker nog: in de Omzetbelasting bestaan er vrijstellingen die vrijstellingsuitzonderingen op vrijstellingen vormen. Om te voorkomen dat u te veel btw afdraagt, is het daarom belangrijk om u goed te laten adviseren.

 

Als u btw-plichtig bent voor de omzetbelasting, bent u dat vaak voor het overgrote deel van uw opbrengsten. Toch blijken ondernemers vaak te veel Omzetbelasting (hierna: Wet OB) te betalen, omdat ze niet weten dat er veel vrijstellingen van toepassing zijn. Een goede adviseur kan u daarin goed van pas komen. Investeren in kennis is een noodzaak. Wij van Vijzelman Fiscaal Advies zijn gespecialiseerd in het fiscale, het civiele en het notariële recht en kunnen u dus op al deze (overlappende) gebieden van dienst zijn.

 

Voorbeeld voetbalclub

Om te illustreren wat mogelijk onder de vrijstellingen van de Wet OB valt, zullen we een voetbalvereniging als voorbeeld gebruiken. De voetbalvereniging heeft gedurende een kalenderjaar de volgende opbrengsten:

  • 110.000 euro aan contributie;
  • 14.000 euro aan entreegelden;
  • 9.000 euro aan sponsorinkomsten en shirtreclame;
  • 50.000 euro aan kantineopbrengsten.

De vraag is nu of de voetbalclub btw verschuldigd is over haar opbrengsten.

boeken-universiteit

De contributie

De contributie die een voetbalvereniging ontvangt is vrijgesteld in artikel 11 lid 1 sub e van de Wet OB, omdat het gaat om een dienst die nauw samenhangt over de sport. Hier is de club daarom geen btw over beschuldigd.

De entreegelden

In eerste instantie is de vereniging over entreegelden wel btw verschuldigd. Het verlenen van toegang tot wedstrijden wordt immers specifiek genoemd in artikel 11 lid 1 sub e onder 1 van de Wet OB als een uitzondering op de vrijstellingen voor een sportvereniging. Echter, artikel 11 lid 1 sub v Wet OB stelt, dat wanneer de entreegelden onder een bepaald bedrag blijven, de vrijstelling toch wel van toepassing is. In bovenstaande casus voldoet de opbrengst van het entreegeld aan de eisen van de vrijstelling. De club is ook hier geen btw over verschuldigd.

De sponsorinkomsten en de shirtreclame

Voor deze opbrengsten geldt hetzelfde als voor de entreegelden.

De kantineopbrengsten

In eerste instantie geldt hier hetzelfde als voor de entreegelden. Er is wel een verschil: de kantineopbrengsten worden onder artikel 11 lid 1 sub v beschouwd als leveringen en niet als diensten. Dat is relevant, omdat het drempelbedrag hier hoger is. Er is voor leveringen een groter bedrag vrijgesteld.

Stel nou dat de voetbalclub geïnvesteerd heeft in een nieuwe lichtinstallatie ter waarde van 100.000 euro en een nieuwe koel- en vriesinstallatie. Hoe zit het dan met de aftrekbaarheid van de btw van deze investeringen?

De voetbalvereniging in deze casus doet investeringen op apparatuur die worden gebruikt voor activiteiten die volledig zijn vrijgesteld van de btw volgens de Wet OB. Er is daarom geen mogelijkheid om de btw in aftrek te brengen op haar aankopen.

Als het zo was geweest dat er activiteiten waren verricht die wel belast waren met btw, dan waren de splitsingsregels van artikel 11 Uitvoeringsbeschikking Wet OB van toepassing. 

Vijzelman Fiscaal Advies

De Omzetbelasting is een ingewikkeld onderdeel binnen de fiscaliteit met vele regelingen. Zoals u hierboven heeft kunnen zien is er soms bijvoorbeeld sprake van een uitzondering op een uitzondering. Om dit rechtsgebied zo goed mogelijk te navigeren en te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan of onnodig btw afdraagt, is het belangrijk om van de juiste kennis voorzien te zijn. Vijzelman is een prijswinnend advieskantoor met een 3-in-1 combinatie betreffende de belangrijkste rechtsgebieden. Voor advies in het kader van de Omzetbelasting bent u bij ons dus op het juiste adres.

 

Willem dC.

“Het was mij een genoegen door u te worden begeleid. U wist met uw brede kennis en ervaring op het gebied van fiscaal-, civiel- en notarieelrecht de juiste koers uit te zetten. U mag die formule wat mij betreft met recht uw “TOVERFORMULE” noemen! In alle eenvoud, integriteit en trefzekerheid hebt u mij geholpen de zaken onverwachts in mijn voordeel te beslechten. Heel veel dank hiervoor en moge uw aanpak succesvol ten dienste blijven voor velen die het moeilijk hebben met gecompliceerde zaken en daarbij snakken naar de eerlijke, deskundige en veelzijdige juridische bijstand die u mij geleverd hebt.”

Vijzelman

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen