Een schenking op papier kan een goed instrument zijn in het kader van estate planning om belasting te besparen en/of vermogen over te hevelen naar een volgende generatie. Wanneer is het wel (of niet) verstandig om papieren schenkingen te doen.

Hierbij een korte uitleg.

Bij een schenking op papier wordt er door de ouders geld geschonken aan hun kinderen. Dat geld wordt echter niet uitbetaald. De ouders krijgen daardoor een schuld aan de kinderen. Deze schuld is in beginsel pas opeisbaar na overlijden van de langstlevende ouder.

Bij een schenking op papier kan er gebruik worden gemaakt van de jaarlijkse vrijstelling. (In 2021: € 6604,00, voor een kind tussen 18 en 40 jaar 26.881)

Op het moment van het overlijden van de langstlevende ouder geldt de opgebouwde schuld als een schuld van de nalatenschap. Die schuld mag uit de nalatenschap (erfenis) worden voldaan, zonder dat de kinderen daar erfbelasting over hoeven te betalen.

Voordelen (ten opzichte van de daadwerkelijke, liquide schenking)

1.Ouders hoeven niet over liquide middelen te beschikken (vermogen zit in woonhuis of bedrijfspand) of vermogen is opgebouwd door effectenportefeuilles.

2. Ouders kunnen zelf over het geld blijven beschikken. Het is wel toegestaan om de schuld aan de kinderen nog tijdens hun leven af te lossen (schenkbelasting betalen hoeft dan niet)

 

Eerder opeisbaar

In de schenkingsakte kan men vastleggen dat de schuld niet alleen opeisbaar is bij overlijden b.v. als het woonhuis wordt verkocht of bij opname in een zorginstelling.

 

Belangrijke aandachtspunten zijn:

1.Vastlegging in een schriftelijke akte. Meerdere schenkingen over verschillende jaren kan niet in één akte worden vastgelegd. Daarvoor zal er ieder jaar kosten in rekening worden gebracht door uw fiscaal jurist of notaris.

2.Om de schenking op papier voor de belastingdienst aanvaardbaar te maken, moeten de ouders jaarlijks aan de kinderen rente betalen (minimaal 6 %). Ook moet er bewijs zijn van de rentebetaling.

 

Gevolgen voor de inkomstenbelasting

De opgebouwde schuld kunnen ouders aftrekken van hun vermogen in box 3. De kinderen moeten de vorderingen op hun ouders optellen bij hun box 3 vermogen. (Fiscaal vrijgestelde bedrag voor de kinderen € 50.000 voor alleenstaanden en voor gehuwden € 100.000)

 

De aandachtspunten bewaken:

-De grootte van het vermogen van de ouders (is er een groot bedrag aan erfbelasting)

-Samenstelling van het vermogen (zijn er onroerende zaken of aandelen, voldoende liquide middelen om vermogen naar de kinderen over te hevelen volgens fiscaal vrijgestelde bedragen)

-Leeftijd ouders (langere tijd papieren schenkingen 10 of 20 jaar is belangrijk)

-Kosten fiscaal jurist of notaris bekijken

-Wat is echt de wens van de ouders

-Is het beschikbaar inkomen van de ouders voldoende na rentebetaling (6%)

 

Voor meer informatie zie www.vijzelman.nl . U kunt ook bellen naar ons kantoor op het telefoonnummer: 020-799 74 53

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen