De opkomst van de stille BV in de verschillende fiscale regimes

Overdrachtsbelasting-vrijstelling bedrijfsopvolging

De opkomst van de stille BV in de verschillende fiscale regimes

Een stille maatschappij is steeds gewilder onder belastingplichtigen. Het idee is dat er een personenvennootschap wordt opgericht tussen een natuurlijke persoon en een eigen BV. Het beoogde voordeel is de mogelijkheid om resultaten onder verschillende fiscale regimes te laten vallen. De resultaten vallen normaal in het regime van de inkomsten uit arbeid of de tbs-regeling. Door de stille BV kunnen de resultaten nu ook in het IB-winstregime of het vennootschap regime vallen. De voordelen van een BV worden dus gecombineerd met de voordelen van een IB-onderneming. In dit stuk worden de verschillende aspecten van de stille BV behandeld.

 

Voorbeeld – DGA

 

De stille BV is een interessante optie voor een directeur groot aandeelhouder. De belastingdruk kan verlaagd worden door het aangaan van een stille maatschappij tussen de DGA en zijn BV. De DGA kan worden aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, waardoor hij gebruik kan maken van ondernemersfaciliteiten. Dit resulteert in een lagere belaste winst via de stille maatschap. Hier komt ook een ander voordeel bij kijken. De stille maatschap kan ook voorkomen dat de DGA hoofdelijk aansprakelijk wordt in privé. Er is dan slecht sprake van beperkte aansprakelijkheid via de BV.

Overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging

De stille maatschap

Een maatschap is een overeenkomst van minimaal twee personen die iets in gemeenschap brengen.  De inbreng kan bestaan uit geld, goederen, genot van goederen en arbeid. Het doel is om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen. Een maatschap die in plaats van een beroep een onderneming uitoefent onder gemeenschappelijke naam, is geen maatschap maar een vennootschap onder firma (VOF).

Een maatschap kan openbaar of stil zijn. Bij een stille maatschap is het niet voor derden kenbaar dat de maatschap deelneemt aan het rechtsverkeer. Zolang de naam intern wordt gebruikt, blijft de maatschap ook stil. Een inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is wel toegestaan en wijst niet op een openbare maatschap. Voor eventueel bestaande klanten verandert er verder niets. Als er sprake is van een stille maatschap tussen een DGA en een BV, hoeft alleen de BV onder eigen naam naar buiten toe op te treden.

 

De handelende vennoot treedt binnen de stille maatschap onder eigen naam op, maar voor rekening van anderen. De maatschap heeft dan vooral interne werking ten behoeve van de vennoten. Voor externe werking is een openbare maatschap meer geschikt.

De vennoten zijn ieder voor gelijke delen aansprakelijk. Bij een maatschap waarbij de handelende vennoot onder eigen naam optreedt, kan alleen hij aansprakelijk worden gesteld door derden. Alleen als de overige vennoten een volmacht hebben afgegeven, zijn ze ook intern aansprakelijk voor gelijke delen. Dit betekent dat de DGA in beginsel niet aansprakelijk is via de maatschap, want de BV is de handelende vennoot. Dit maakt een maatschap extra interessant.

Fiscale gevolgen

Het doel van de stille maatschap tussen de DGA en de eigen BV is om de DGA te laten kwalificeren als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hiervoor moet een DGA of andere natuurlijk persoon wel aan twee eisen voldoen. Er moet namelijk sprake zijn van iemand die zelfstandig een beroep uitoefent en rechtstreeks verbonden is voor de verbintenissen betreffende die onderneming. Bij een zelfstandig beroep staan de persoonlijke diensten en vaardigheden op de voorgrond en is doorgaans weinig kapitaal nodig. Voorbeelden zijn de notaris, advocaat, accountant, arts en architect.

Voordelen VPB en IB-regime

Het voordeel van de rechtsvorm van de BV is dat de in de onderneming geherinvesteerde winst alleen tegen het lage VPB-tarief wordt belast. Het voordeel van een IB-onderneming is dat de ondernemingsfaciliteiten van toepassing zijn. Een combinatie van wetgeving en feiten bepaalt uiteindelijk de daadwerkelijke belastingdruk per rechtsvorm. Gedurende het bestaan van de onderneming zal daarnaast zowel de feitelijke als de fiscale wetgeving wijzigen. Hierdoor kan een rechtsvormwijziging op den duur wenselijk zijn.

Het voordeel van een stille BV is dat een combinatie van de voordelen mogelijk is. In de situatie van een stille BV kan een natuurlijke persoon door een personenvennootschap met de eigen BV namelijk zowel profiteren van de ondernemingsfaciliteiten voor een IB-onderneming, als van de fiscale voordelen die een BV met zich meebrengt.

 

Vijzelman Fiscaal Advies

De fiscale wetgeving is een ingewikkeld onderdeel binnen het Nederlandse recht met vele regelingen. Vooral als het gaat om combinaties van verschillende fiscale wetten bestaat er vaak onduidelijkheid. Om de fiscaliteit zo goed mogelijk te navigeren en te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan of onnodig belasting betaalt, is het belangrijk om van de juiste kennis voorzien te zijn. Vijzelman is een prijswinnend advieskantoor met een 3-in-1 combinatie betreffende de belangrijkste rechtsgebieden. Voor advies in het kader van de stille BV en andere fiscale vraagstukken bent u bij ons dus op het juiste adres.

Willem dC.

“Het was mij een genoegen door u te worden begeleid. U wist met uw brede kennis en ervaring op het gebied van fiscaal-, civiel- en notarieelrecht de juiste koers uit te zetten. U mag die formule wat mij betreft met recht uw “TOVERFORMULE” noemen! In alle eenvoud, integriteit en trefzekerheid hebt u mij geholpen de zaken onverwachts in mijn voordeel te beslechten. Heel veel dank hiervoor en moge uw aanpak succesvol ten dienste blijven voor velen die het moeilijk hebben met gecompliceerde zaken en daarbij snakken naar de eerlijke, deskundige en veelzijdige juridische bijstand die u mij geleverd hebt.”

Vijzelman

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen