Erfrecht

 

3-in-1 combinatie: fiscaal, civiel en notarieel

Erfrecht Vijzelman

Erfrecht: Hoe bereidt u alles voor de erfenis voor?

Binnen het fiscale recht is het geen geheim dat erfrecht een belangrijke rol speelt. Een erfenis, bestaande uit alle goederen, geld en schulden van een overledene, wordt namelijk belast. Er zijn tal van voorbeelden en mogelijkheden waarop een erfenis kan worden nagelaten.  Maar welke manier is het best? En hoe dient alles vorm te worden gegeven?  Er zijn veel vrijstellingen. Denk ook aan schenkingen. De langstlevende echtgenoot of partner speelt een belangrijke rol in het erfrecht. Maar ook het huwelijksvermogensregime waarin beide partners zijn gehuwd of een samenlevingscontract waarin het een en ander is geregeld. 

Wij van Vijzelman Fiscaal advies zijn gespecialiseerd in het fiscale, het civiele en het notariële erfrecht en kunnen u dus op al deze (overlappende) gebieden van dienst zijn.

Wat is het erfrecht?

Het erfrecht is een belangrijk onderwerp dat bij overlijden komt kijken. Het is dan ook verstandig om eerst uw uitvaart te regelen en daarnaast uw erfrechtelijke zaken op orde te hebben. Hierbij kunt u denken aan het opschrijven van uw wensen, rekeningen, abonnementen en andere zaken die van belang zijn voor uw nabestaanden. Het is mogelijk om dit vast te leggen in een testament, maar dit is niet verplicht. Een testament biedt wel direct meer duidelijkheid over uw erfenis en andere zaken die bij overlijden komen kijken. Als u zelf geen testament maakt, worden de wettelijke regels van het erfrecht opgevolgd. Deze luiden als volgt:

Getrouwd of zonder kinderen

Als de overledene getrouwd was en geen kinderen had, is de echtgenoot de enige erfgenaam op basis van het erfrecht. Dezelfde regels gelden voor een geregistreerd partnerschap.

 

Alleenstaand met kinderen

In het geval de overledene alleenstaand was en er wel kinderen waren, dan zijn zij de erfgenamen. Het erfrecht bepaalt dat zij ieder een gelijk deel erven. Als een kind eerder is overleden, komen zijn of haar kinderen in de plaats als erfgenamen. Dit wordt plaatsvervulling genoemd.

 

Getrouwd in gemeenschap van goederen met kinderen

Als de overledene was getrouwd in gemeenschap van goederen, dan is de helft van het vermogen voor de langstlevende echtgenoot. De andere helft is nalatenschap die wordt verdeeld over de langstlevende echtgenoot en de kinderen. De kinderen krijgen pas uitbetaald als de langstlevende echtgenoot ook is overleden. De langstlevende echtgenoot kan het eigen deel van de nalatenschap naar eigen inzicht opmaken. Deze regels van erfrecht gelden ook voor een geregistreerd partnerschap.

 

Alleenstaand zonder kinderen

Indien de overledene niet getrouwd en kinderloos was, dan erven de ouders, (half)broers en (half)zussen. Bij overlijden van een broer of zus treden hun kinderen in de plaats als erfgenaam volgens het erfrecht.

De regels lijken duidelijk en meestal is het ook in lijn met wat mensen willen. Echter, het wordt ingewikkelder in situaties die net wat afwijken van de wettekst. Wat gebeurt er immers als de overledene eerder was getrouwd? De wet voorziet dan niet direct in een oplossing. Het is daarom verstandig om een erfrechtspecialist in te schakelen en daarna een testament te maken bij een notaris. Bij Vijzelman Fiscaal Advies zijn we gespecialiseerd in het notariële, civiele en fiscale recht en kunnen we u goed van dienst zijn op het gebied van erfrecht.

Tegenwoordig komen gemengde huwelijken veel voor. Ouders zijn gescheiden en gaan vervolgens een nieuw partnerschap aan, waarbij beide partners al kinderen hebben. Kortom, een goed advies voorkomt veel problemen. Hoe dient het vermogen te worden verdeeld of worden nagelaten. Welke keus pakt het voordeligst uit. Ingewikkeld wordt het ook indien een van de partners kinderen heeft en de ander niet en waarbij de erflater die kinderen heeft, alles aan zijn langstlevende partner nalaat. De kinderen van de erflater hebben dan alleen een opeisbare vordering. De langstlevende echtgenoot of partner heeft dan de vrijheid om te beslissen over het nagelaten vermogen op basis van het erfrecht.

Erfrecht

Testament

Als u besluit om een testament op te stellen, speelt erfrecht direct een belangrijke rol. In een testament heeft u de mogelijkheid om het erfrecht naar eigen wens in te vullen. U kunt bijvoorbeeld andere erfgenamen aanwijzen dan de wettelijke erfgenamen en een executeur benoemen. Het opstellen van een testament biedt dus de nodige flexibiliteit en controle over de verdeling van uw nalatenschap volgens het erfrecht.

Het is verstandig om bij het opstellen van een testament ook te denken aan het erfrecht, met het oog op de erfbelasting. Er is namelijk een mogelijkheid om middels een testament hierop te besparen of de belasting uit te stellen. Het is hierbij verstandig om geadviseerd te worden door een fiscalist. Ook hierin zijn wij bij Vijzelman gespecialiseerd.

 

Erfbelasting

Mensen zijn vaak bang voor de erfbelasting. In de meeste gevallen valt dit mee. Er is namelijk een vrijstelling van €723.526 voor de langstlevende echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner.

 

Partnerbegrip

Dit is een begrip dat om de hoek komt kijken bij een erfenis. Laat u dan goed informeren. Het partnerbegrip is in verschillende wetten geregeld naast een Besluit van de Staatssecretaris Financiën.

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Ga naar www.vijzelman.nl voor een goed gesprek en advies, het eventueel vaststellen van eventuele belastingen en om vast te stellen welke keuzes in uw situatie dienen te worden gemaakt. Hoe pakt de belastingheffing uit? Denk ook aan uw bedrijf bij een Besloten Vennootschap, BV en de implicaties van erfrecht op eventuele aandelen. Is het aanmerkelijk belang regime van toepassing?

 

Erft u een onderneming

Het kan voorkomen dat er bij een overlijden sprake is van erfrecht met betrekking tot een onderneming, zoals een eenmanszaak of een BV. In dit geval kan een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsregeling, de zogeheten BOR-vrijstelling. Dit is een grote vrijstelling voor het Midden – en Kleinbedrijf, geregeld in de successiewet.

Door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling betaalt u mogelijk minder of zelfs geen erfbelasting als u de onderneming voortzet. Het betreft hier een aanzienlijke vrijstelling binnen de belastingwetgeving. Bij ons kunt u terecht voor gedegen advies en begeleiding bij de afwikkeling van het erfrecht met betrekking tot een onderneming en de eventuele toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling.

 

Vijzelman Fiscaal Advies

Het erfrecht is een rechtsgebied dat veel overlapping heeft met de fiscaliteit. Met name als het gaat om testamenten en erfbelasting.

Om dit rechtsgebied zo goed mogelijk te navigeren en te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan of onnodig belasting betaalt, is het belangrijk om van de juiste kennis voorzien te zijn. Vijzelman is een prijswinnend advieskantoor met een 3-in-1 combinatie betreffende de belangrijkste rechtsgebieden. Voor advies in het kader van het erfrecht bent u bij ons dus op het juiste adres.

 

Willem dC.

“Het was mij een genoegen door u te worden begeleid. U wist met uw brede kennis en ervaring op het gebied van fiscaal-, civiel- en notarieelrecht de juiste koers uit te zetten. U mag die formule wat mij betreft met recht uw “TOVERFORMULE” noemen! In alle eenvoud, integriteit en trefzekerheid hebt u mij geholpen de zaken onverwachts in mijn voordeel te beslechten. Heel veel dank hiervoor en moge uw aanpak succesvol ten dienste blijven voor velen die het moeilijk hebben met gecompliceerde zaken en daarbij snakken naar de eerlijke, deskundige en veelzijdige juridische bijstand die u mij geleverd hebt.”

Erfrecht

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen