Overdracht en verkoop van uw onderneming

Belastingadvieskantoor Amsterdam

Overdracht onderneming

Gaat u uw bedrijf overdragen? Dan moet u zeer waarschijnlijk een aantal affaires regelen. Bij het overdragen inclusief de verkoop van uw bedrijf, komt er heel wat voorbereiding kijken. Voordat u uw bedrijf overdraagt of verkoopt, is het belangrijk dat u uw zaken tijdig op orde hebt. Gezien de onzekere vooruitzichten zal een bedrijfsverkoop de komende jaren geen sinecure zijn. Een doordachte en planmatige voorbereiding is de basis. Investeren in kennis is een noodzaak. Wij van Vijzelman Fiscaal Advies kunnen u hierbij van dienst zijn en hebben de belangrijkste fases voor u op een rij gezet.

Wij kijken graag naar uw situatie en nodigen u uit contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u op zoek bent naar een financieel adviseur in Amsterdam

Belastingadvieskantoor in Amsterdam

Fases voor overdracht van uw onderneming

1. De waardebepaling

Voordat u uw bedrijf verkoopt, is het belangrijk dat u de waarde van uw bedrijf vastlegt. Hiervoor stelt u een verkoopmemorandum op met de bedrijfsinformatie. Deze bevat bijvoorbeeld de vraagprijs en hoe deze is bepaald. Er zijn diverse methodieken om een bedrijf te waarderen.

2. De geheimhoudingsverklaring

Om te verzekeren dat de informatie die u vrijgeeft tijdens de verkoop geheim blijft, is het verstandig om de koper te vragen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Hiermee wordt voorkomen dat de informatie in het verkoopmemorandum en andere vertrouwelijke informatie (ongewenst) naar buiten treedt.

3. De intentieverklaring

Als u ervoor wil zorgen dat de afspraken tussen u en de koper bindend zijn, heeft u een intentieverklaring nodig. Het niet naleven van deze verklaring heeft vaak financiële gevolgen. 

 4. Het personeel

Personeel zal in de meeste gevallen mee worden genomen in de verkoop. De koper mag niets veranderen aan de rechten en plichten van uw personeel. Nog niet afgehandelde procedures met betrekking tot uw personeel, zullen ook overgaan op de koper. Het is daarom aan te raden om deze procedures voor de overdracht af te ronden. Dit zal de verkoopprijs positief beïnvloeden.

5. De mededelingsplicht

In het geval de koper vraagt om een boekenonderzoek (due diligence), bent u verplicht voldoende en juiste informatie te verschaffen over uw bedrijf. Zorg er daarom voor dat u uw zaken tijdig op orde hebt. Fiscaal, civiel en notarieel.

 6. Financieringsmogelijkheden voor de koper

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden voor de koper als het gaat om de overname. U kunt de koper daarmee helpen. Voorbeelden zijn een achtergestelde lening of geleidelijke overname.

7. Tekenen van de koopovereenkomst

Aan het einde van de overdracht stelt u de definitieve koopovereenkomst op met onder andere de koopsom, administratie, de betaalwijze en ontbindende voorwaarden.

 8. Fiscale zaken en belastingbesparing

Er komen verschillende fiscale zaken kijken bij een bedrijfsoverdracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aandelen, een activa/passiva transactie, het aanpassen van de juridische structuur, de overdrachtsbelasting en de vele vrijstellingen in het fiscale recht (met name in en bij familieverband). Een juiste structuur bij de overdracht of verkoop kan veel belastingbesparing opleveren. Denk daarbij ook aan de juiste vermogensetikettering, het verlagen van de belastingdruk en onderdelen van een overnamecontract.

 9. Hoe nu verder?  

Mocht u nog vragen hebben of heeft u hulp nodig, dan bent u bij Vijzelman Fiscaal Advies op de juiste plek. Wij zijn een advieskantoor dat te werk gaat met een toverformule van de drie belangrijkste rechtsgebieden: fiscaal, notarieel en civiel recht. Deze formule levert u ongetwijfeld voordelen op. Al deze rechtsgebieden zijn bij een bedrijfsoverdracht en verkoop essentieel. 

Erfrecht

Denk vooral ook aan het erfrecht. Vaak komt men voor verrassingen te staan. Tijdig de zaken en de overdracht of verkoop regelen is een must. Deze rechtsgebieden overlappen elkaar. Uw dossier ligt op een bureau waar een team van specialisten mee aan de slag gaat. Vijzelman Fiscaal Advies is gespecialiseerd in het geven van adviezen geven met betrekking tot de overdracht of verkoop van uw onderneming. Onze drie-in-één-formule zorgt ervoor dat uw situatie in één opslag wordt overzien. Dit levert u ongetwijfeld (fiscaal) voordeel op. 

Overdracht van vastgoed

Een voorbeeld is de overdracht van vastgoed. Gezien het een overdracht is, moet er belasting worden betaald, maar omdat het gaat om een onroerende zaak, wordt ook het notariële recht relevant. Denk hierbij aan de inhoud van de leveringsakte en de mogelijke vrijstellingen.

U wordt bij ons daarnaast nauw in het proces betrokken, u maakt immers deel uit van ons team. Zoals u gebruik maakt van onze sterke punten, zullen wij dat bij u doen, waardoor er een prettige samenwerking kan ontstaan.

Willem dC.

“Het was mij een genoegen door u te worden begeleid. U wist met uw brede kennis en ervaring op het gebied van fiscaal-, civiel- en notarieelrecht de juiste koers uit te zetten. U mag die formule wat mij betreft met recht uw “TOVERFORMULE” noemen! In alle eenvoud, integriteit en trefzekerheid hebt u mij geholpen de zaken onverwachts in mijn voordeel te beslechten. Heel veel dank hiervoor en moge uw aanpak succesvol ten dienste blijven voor velen die het moeilijk hebben met gecompliceerde zaken en daarbij snakken naar de eerlijke, deskundige en veelzijdige juridische bijstand die u mij geleverd hebt.”

Vijzelman

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen