Een bv investeerde in 2018 voor 4 miljoen in de verbouwing van een bedrijfsruimte. Daarbij
werden onder meer 73 “short day”- appartementen gerealiseerd. De appartementen
hadden geen afzonderlijke adresaanduiding. In internetadvertenties stond dat maximaal 6
maanden kon worden gehuurd en bij verhuur moest voor minimaal een maand een borgsom
worden betaald. De meeste studio’s waren 25 m2 groot. De appartementen werden
exclusief en inclusief ontbijt en/of diner aangeboden. De appartementen werden dagelijks
schoongemaakt en het beddengoed werd verwisseld door house-keeping. Op verschillende
momenten stonden achtereenvolgend 15,55 en 34 personen in de BRP ingeschreven op het
adres. De bv meldde de investering van 4 miljoen voor de verbouwing van de bedrijfsruimte
bij de RVO om in aanmerking te komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) maar de
inspecteur volgde het advies van de RVO dat de studio’s woningen en geen hotelkamers
waren zodat geen recht bestond op de MIA. De bv ging in beroep.
Rechtbank Gelderland was het niet met de bv eens. De appartementen waren naar hun aard
en inrichting woningen en bestemd om als zodanig te worden gebruikt. Uit de huur- en de
bouwovereenkomst en de internetadvertenties bleek dat elk appartement een eigen woon-
annexslaapkamer, keuken, badkamer en toilet had. Met de aanwezige voorzieningen konden
mensen in de appartementen verblijven en maaltijden bereiden. Van hotelexploitatie kon
sprake zijn als de appartementen uitsluitend aan gasten ter beschikking werden gesteld als
onderdeel van een hotelarrangement, waarbij het verblijf (slechts) een onderdeel was van
een breder pakket aan diensten en faciliteiten, zoals bijvoorbeeld ontbijt en/of diner. De
appartementen werden niet uitsluitend als onderdeel van een hotelarrangement aan
geboden.
De Rechtbank verwees naar een arrest van de Hoge Raad van 8 november 2019
(nrs. 18/03677 en nr. 18/03702) waarin was beslist dat de gemiddelde duur van het verblijf
in de appartementen en de bestemming van de appartementen voor andere doeleinden dan
voor de milieu-investeringsaftrek niet afdeden aan de woon bestemming van de
appartementen in het kader van de milieu-investeringsaftrek. Integendeel, de inschrijving
van meerdere personen in de BRP op bet adres van bet complex was juist een teken dat de
appartementen als woningen moesten warden aangemerkt, omdat de inschrijving in de BRP
eerder paste bij een woning dan bij een hotelkamer.
Rechtbank Gelderland 30 mei 2023, nr. 21/4071, (ECLI:NL:RBGEL:2023:3077)
Mocht u in eenzelfde situatie zitten, heeft u vragen of wilt u nader geïnformeerd worden
over erfrecht, fiscaalrecht of civielrecht? U Kunt contact met ons kantoor opnemen via het
contactformulier op de website www.vijzelman.nl of per email: info@vijzelman.nl