Als een ingekomen werknemer wisselt van een werkgever, is eenmalig een verzoek tot voortgezette toepassing van de 30%-regeling te doen. Het is daarbij niet mogelijk om een definitief vastgestelde datum, waarop de werknemer in Nederland gaat verblijven, te wijzigen.

De Belastingdienst ontvangt op 24 maart 2017 een verzoek om toepassing van de 30%-regeling ten aanzien van een werkneemster. Dit verzoek ziet op de periode van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019. Daarbij is rekening gehouden het eerdere verblijf van de vrouw in Nederland van januari 1996 tot en met december 2001.

Lees meer:

Verzoek tot voortgezette toepassing van de bewijsregel te doen. Er is niet voorzien in een mogelijkheid tot heroverweging of wijzing van een beschikking over toepassing van de 30%-regeling met betrekking tot de daarin vermelde looptijd. In beginsel moet men daarom de formele rechtskracht van de oorspronkelijke beschikking over toepassing van de 30%-regeling en de daarin vermelde looptijd respecteren. In deze zaak heeft de inspecteur het derde verzoek terecht afgewezen.

Lees meer:

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam