Aangiftecampagne 2021

In het huidige aangifteprogramma 2021 zijn de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 niet verwerkt, omdat hierover nog geen politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden en daardoor nog geen aanpassingen in de ICT-systemen konden worden doorgevoerd. Hierdoor zien belastingplichtigen met box 3-inkomen in het aangifteprogramma een inkomen en een berekend belastingbedrag dat mogelijk niet juist is.

Aanpassing van het aangifteprogramma 2021 is pas mogelijk nadat een keuze is gemaakt ten aanzien van de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad. Ondanks dat er nog geen duidelijkheid is over de heffing in box 3, worden alle burgers gevraagd wel op de gebruikelijke manier hun aangifte over belastingjaar 2021 te doen.

Bij het vaststellen van de definitieve aanslag wordt rekening gehouden met het arrest van de Hoge Raad. De Belastingdienst houdt de aangiftes met box 3 apart tot de automatisering is aangepast aan de gevolgen van het arrest en een juiste aanslag kan worden opgelegd. Voor mensen met inkomen uit box 3-vermogen worden de definitieve aanslagen daarom waarschijnlijk later dan de gebruikelijke datum van 1 juli opgelegd.

Het te betalen bedrag inkomstenbelasting box 3 zal gelijk of lager zijn dan het bedrag dat nu in de aangiften is berekend. Hierover worden burgers geïnformeerd, via brieven, de website van de Belastingdienst en in de online aangifte 2021.

Lees meer