Alleen al het opstellen van de aangifte voor de erfbelasting waarin de goederen en schulden die tot de nalatenschap behoren zijn vermeld kan gelden als een in dit verband voldoende adequate boedelbeschrijving. Dat de appellanten het op onderdelen niet eens zijn met deze boedelbeschrijving betekent niet dat een dergelijke boedelbeschrijving niet is gemaakt.

Lees meer