Verkoop onroerende zaak door overheidslichaam. Gebonden aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, gelijkheidsbeginsel(art3:14BW).

Verplichting voor overheidslichamen om mededingingsruimte en transparantie te bieden.

Lees meer