Een veel voorkomende vraag is de Vraag of de bedrijfsopvolgingsfacliteit geregeld in de succesisewet 1956 van toepassing is. De rechtbank kwam tot het oordeel dat niet het geval is. Er is namelijk niet voldaan aan de materiele-ondernemingseis.

De Besloten vennootschap/BV die de werkzaamheden uitvoerde passen niet bij het beleggen in onroerend goed en kunnen daarom niet worden aangemerkt aan het vereiste “meerarbeid”om een meerrendement te behalen. Nu in redelijkheid niet tot het oordeel kan worden gekomen dat sprake is van een ‘meerrendement’ kan ook niet gesproken worden van meer dan normaal vermogensbeheer.

Rechtspraak.nlrechtbank Noor-Holland 28 augustus 2021 2021:7239

Uitspraak
Case