Geachte voorzitter,

In mijn brief van 1 februari en in het Kamerdebat van 2 februari over box 3 heb ik toelichting gegeven over de wijze waarop het kabinet besluitvorming voorbereidt naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Het kabinet heeft besloten om te koersen op uiteindelijke besluitvorming over de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad in het voorjaar. Zoals in mijn brief van 1 februari aangegeven heeft deze latere besluitvorming gevolgen voor deadlines in de uitvoering. De lopende processen bij de Belastingdienst zoals de aangiftecampagne 2021 en voorlopige aanslagen 2022, gaan ondertussen door. Daarmee ontstaan er dilemma’s over hoe er in deze lopende processen wordt omgegaan met het arrest van de Hoge Raad.In de te maken keuzes zal het kabinet het belang van de belastingplichten vooropstellen en zo veel mogelijk inzetten op heldere communicatie en ondersteuning.

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de gevolgen voor de aangiftecampagne 2021 en de voorlopige aanslagen 2022, en hoe de Belastingdienst hiermee omgaat.

Lees meer