De Raad van State ziet weinig in het initiatiefwetsvoorstel om vermogens in box 3
progressief te gaan belasten. Sterker nog: het plan heeft een averechts effect doordat
juist de allerrijksten de heffing makkelijk zouden kunnen omzeilen.
Tweede Kamerleden Nijboer, Alkaya, Van Raan, Gündogan en Maatoug hebben een
wetsvoorstel ingediend waarmee vermogens in box 3 tegen een progressief tarief belast gaan
worden. Daarmee willen de initiatiefnemers de vermogensongelijkheid verminderen, een
stabiele belastingopbrengst genereren en een uitvoerbare en begrijpelijke regeling
introduceren. Maar die doelen worden maar ‘zeer beperkt’ bereikt, concludeert de afdeling
advisering van de Raad van State. ‘De beperking van de grondslag tot het vermogen in box 3
kan verder tot gevolg hebben dat het beeld ontstaat dat middengroepen worden aangepakt en
zeer vermogenden worden ontzien. Dat doet afbreuk aan de begrijpelijkheid en acceptatie van
de regeling en is lastig uit te leggen.’