Een natuurlijk persoon die zich bezighoudt met vastgoedexploitatie en -verhuur, kan op verschillende manieren worden belast. De exploitatie kan gekwalificeerd worden als winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden of inkomen uit sparen en beleggen.
Dit hangt per geval af van de omstandigheden. De fiscale kwalificatie bepaalt waar de vastgoedexploitatie ondervalt.

Om de exploitatie te kwalificeren als winst uit onderneming, dient er sprake te zijn van een (materiële) onderneming. Deze onderneming dient voor rekening en risico van de belastingplichtige te worden gedreven.
Als het daarentegen gaat om inkomen uit sparen en beleggen, wordt uitgegaan van ‘normaal vermogensbeheer’. Dit wordt gezien als passief beleggen, wat in box 3 valt.
Hiertussen valt het resultaat uit overige werkzaamheden. Hiervoor dient sprake te zijn van een werkzaamheid.
Dit is een vorm van vastgoedexploitatie die meer is dan normaal vermogensbeheer, maar te gering is voor een onderneming.