In een brief van 26 april jl. heeft staatssecretaris Van Rij aangekondigd dat hij van plan is met ingang

Van 1 januari 2023 een aantal verfijningen in box 3 aan te brengen.
Ook wil de staatssecretaris onderlinge vorderingen en schulden (waaronder verrekenbedingen)

tussen partners en tussen ouders en minderjarige kinderen defiscaliseren.
Meer verfijningen kunnen op zijn vroegst pas vanaf 2024 ingaan.

Een van de voorstellen is om het forfait voor bepaalde vorderingen gelijk te stellen aan het forfait voor schulden.

Gedacht wordt met name aan geldleningen tussen natuurlijke personen (bijvoorbeeld tussen ouders en meerderjarige kinderen).
In de brief is ook bekend gemaakt dat het nieuwe box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement niet voor 2027 kan ingaan.

Voor de brief van de staatssecretaris van 26 april 2023: lees verder.