Bron van inkomen ZZP’ers.
Wanneer is er bron van inkomens wanneer kunnen de kosten in aftrek worden gebracht.
Aan welke criteria wordt er getoetst wanneer er sprake is van een bron van inkomen.
Dit is van belang bij het in aftrek toelaten van de kosten.

Belanghebbende schrijft een boek en brengt dit in eigen beheer uit. In geschil is of de kosten die met die activiteiten verband houden in 2015 als ondernemingsverlies in aftrek kunnen worden gebracht. In de jaren 2013 tot en met 2015 werden negatieve resultaten behaald, terwijl op grond van de geringe omzet in 2016 aannemelijk is dat ook in dat jaar een negatief resultaat zal worden behaald. Door het ontbreken van een objectieve voordeelsverwachting vormen de activiteiten van belanghebbende in 2015 geen bron van inkomen. Om die reden is het in 2015 behaalde verlies in dat jaar niet aftrekbaar van het inkomen uit werk en woning voor de inkomstenbelasting. De inspecteur handelt niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel omdat niet alleen van belanghebbende maar ook van grote uitgeverijen wordt verlangd dat wordt voldaan aan het criterium ‘redelijkerwijs voordeel te verwachten’. Het hoger beroep is ongegrond.

Lees de uitspraak