De Belastingdienst legt mensen die vermogen hebben in box 3 „tot nader order” geen
aanslag op. Het huidige systeem van vermogen belasten is door een recente uitspraak
van de Hoge Raad niet meer toepasbaar, en de fiscus kan niet op korte termijn een
nieuw, sluitend stelsel invoeren.

Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen, CDA) deze maandag aan de
Tweede Kamer geschreven. De maatregel heeft als gevolg dat voorlopig niemand
belasting hoeft te betalen (of geld terugkrijgt) voor het saldo van vermogens en
schulden in box 3. Daarin vallen inkomsten uit sparen en beleggen.
Het arrest én het staken van de heffing hebben grote budgettaire gevolgen. Box 3
leverde vorig jaar 4,8 miljard euro op. Het bedrag aan gemiste inkomsten kan nog
oplopen door compensatie van ten onrechte geheven spaarbelasting over voorgaande
jaren. Ook kan niet heffen van belasting in box 3 zogenoemde arbitrage uitlokken:
voor belastingplichtigen kan het aantrekkelijk zijn vermogen uit box 1 (bijvoorbeeld
een afgelost huis) al dan niet tijdelijk naar box 3 te verschuiven om zo belasting in box
1 te voorkomen.