Historie positie stiefkinderen in het erfrecht

In de parlementaire geschiedenis is de vraag gesteld of het betrekken van een stiefkind in de wettelijke boedelverdeling met zich brengt dat zo’n kind alle rechten krijgt die aan een kind zijn toegekend.

Met andere woorden heeft het stiefkind ook een legitieme portie en rechten en/of plichten tot inbreng en gedwongen schuldtoerekening.

Door het stiefkind te betrekken bij de wettelijke verdeling met uiterste wilsbeschikking zal het stiefkind mogen deelnemen aan de wettelijke verdeling van de nalatenschap.

Het stiefkind krijgt niet de positie van legitimaris zij verwerft immers geen rechten bij versterf maar uit een uiterste wilsbeschikking.

Deze testamentaire bevoordeling kan als ieder andere testament worden herroepen.

Omdat het stiefkind als eigen kind wordt beschouwd zo is hij tot inbreng verplicht met dien verstande dat de erflater dat expliciet heeft bepaald bij de gift of uiterste wilsbeschikking.

Lees meer

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen