Correctie WOZ waarde

Wil je gaan samenwonen of ben je gewoon toe aan een volgende stap? Dat kan  het kopen van een eigen woning zijn. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, want met alleen Funda afstruinen is zeker niet voldoende. Hierbij komt de WOZ waarde om de hoek kijken. Wat is de WOZ waarde?

 Vijf vragen en antwoorden, onder andere over het bezwaar WOZ-waarde.

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor waarde onroerende zaak. De WOZ-waarde wordt vastgesteld door gemeenten met behulp van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) uit 1994. Hierin is onder andere opgenomen wat een onroerend goed is en wat wordt meegewogen bij het bepalen van de WOZ-waarde van je woning. Ook vind je in bijvoorbeeld artikel 27 van deze wet wat je moet doen als de waarde te laag is vastgesteld.

Wat is het doel van de WOZ-waarde?

De waarde van je woning wordt gebruikt om de hoogte van diverse heffingen en belastingen te bepalen, waaronder de  onroerendezaakbelasting, erfbelasting en watersysteemheffing. Heb je bijvoorbeeld een huurhuis, dan is de WOZ-waarde mede bepalend voor de hoogte van je maandelijkse huur.

Waar vind je de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van een woning vind je op de website van het WOZ Waardeloket. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk. Overigens is de WOZ-waarde dus niet hetzelfde als de aankoopprijs van een woning. Die informatie kun je weer terugvinden in het Kadaster. Door de WOZ-waardes en verkoopprijzen van huizen in jouw omgeving naast elkaar te leggen, kun je alvast een inschatting maken van de verkoopprijs van jouw (aanstaande) huis.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde door middel van een taxatie. Deze wordt jaarlijks uitgevoerd en je ontvangt als eigenaar of huurder van een woning dan ook elk jaar rond 1 januari een taxatieverslag. Vaak wordt het taxatieverslag meegestuurd als bijlage bij de WOZ-beschikking. Dat gebeurt steeds vaker online.

Zonnepanelen tellen mee bij berekening WOZ-waarde

Niet voor onverwachte verrassingen komen te staan? Zoek dan goed uit wat bij de berekening van de WOZ-waarde wordt meegenomen. Zo heeft het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden in 2018 bepaald dat zonnepanelen meetellen mee bij de WOZ-waardering van een woning.

Hoe kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ben je het niet eens met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde, dan kun je een WOZ bezwaar indienen. Dit moet binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking. Op de beschikking staat vermeld welke handelingen je hiervoor moet verrichten.

Dat het zeker nut kan hebben om bezwaar te maken, blijkt wel uit het archief van rechtspraak.nl. Daarin zijn genoeg uitspraken te vinden waaruit blijkt dat de bezwaarmaker in het gelijk wordt gesteld. Vaak gaat het er dan om dat de verschillen met vergelijkbare woningen te groot is en de WOZ-waarde daarom naar beneden bijgesteld moet worden.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen