Een juwelier verzuimt belastingaangifte te doen. En de fiscus ontdekt dat zijn administratie niet op orde is. Dus de inspecteur legt een aanslag op waarbij hij uitgaat van een schatting van de belastbare omzet en winst. Het Amsterdamse Hof geeft hem gelijk. Als sanctie voor het niet doen van aangifte volgt omkering van de bewijslast – de juwelier moet aantonen dat het geschatte bedrag te hoog is. Lastig, want de boeken kloppen niet… De juwelier gaat in cassatie, maar de Hoge Raad ziet meer in de redenering van het Hof: als de aangifte ontbreekt en de administratie te slecht is voor een ‘echte’ berekening, dan mag de inspecteur inderdaad schatten. Waarbij een brutowinstmarge van 100% redelijk is. Vindt de belastingplichtige van niet? Laat hem dan maar bewijzen waarom. Het doen van een aangifte is vaak het eerste contact met de belastingdienst om de (gevraagde) informatie te verschaffen voor het opleggen van een aanslag, de belastingheffing.

Daarom kan het doen van een aangifte een belangrijk moment zijn. Advies vooraf kan veel problemen voorkomen. Er zijn verschillende soorten aangiften d.w.z. informatie verschaffen aan de inspecteur. Het gebeurd ook dat de inspecteur een informatiebeschikking toezendt alvorens de aanslag op te leggen.

Meer weten over het doen van een aangifte?

Neem contact met ons op: vijzelman.nl en vul het vragenformulier in of bel: 020-799 74 53

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen