Een in 1996 geboren jongen woonde bij zijn moeder en haar echtgenoot. Hij was in oktober 2001 door de echtgenoot van zijn moeder erkend als kind. In zo17 overleed zijn biologische vader. De jongen was bij testament benoemd tot een van de erfgenamen en verkreeg €503.932. In de aangifte erfbelasting claimde hij tariefgroep 1 met de vrijstelling voor kinderen.

Lees meer