Eigenwoningregeling. Eigenwonigschuld.
Kosten voor verbetering of onderhoud eigen woning. Zeer ingrijpende verbouwing.
De inspecteur van de belastingdienst door de rechter in het ongelijk gesteld.
De wettekst is belangrijk en niet de interpretatie van de inspecteur. Het past de belastingdienst niet
om voor elke onroerende uitgave afzonderlijk te toetsen of er sprake is van onderhoud of verbetering.
De inspecteur heeft ongelijk.
Wilt meer informatie en advies neem dan contact met ons op.