Een erfenis van een miljoen, maar toch onderling oneindigheid over de verdeling. Dit
komt veel voor omdat reeds eerder niet alles goed is geregeld. Enorme ruzies zijn het
gevolg en schade wordt gelegd. Er worden vaak schenkingen gedaan die moeten worden
ingekort of een erfenis die per ongeluk nog naar een ex-partner gaat.

Er komen altijd fiscale, civiel en notariële aspecten aan de orde. Alles dient goed overzichtelijk
en inzichtelijk te worden gemaakt. Eerst moet de samenhang begrepen worden. Dit is dan een
hele stap vooruit.

Fiscaalrecht is een belangrijk onderdeel behorende bij het erfrecht. Denk aan uw bedrijf
en of aandelen.

lees meer