Vijzelman Fiscaal Advies – HR 13-12-2022: De Falcons-doctrine

 

Hoge Raad: Vrijstelling aflopende deelneming mogelijk ook van toepassing op (call)opties

 

In dit stuk wordt ingegaan op de recente uitspraak van de Hoge Raad over de reikwijdte van de Falcons-doctrine.

 

In HR 13-12-2022 ECLI:NL:PHR:2022:1171, 22/02127 gaat de Hoge Raad in op de Falcons-doctrine welke is gevormd door eerdere rechtspraak. In de eerdere rechtspraak is vastgesteld dat de deelnemingsvrijstelling onder omstandigheden ook van toepassing is op resultaat dat wordt behaald door middel van callopties. In deze casus gaat het om een specifieke regeling binnen de deelnemingsvrijstelling: de afloopvrijstelling.

 

Feiten

De belanghebbende hield 8,5% van de aandelen in een Japanse vennootschap. Hij had daarnaast 2,34% aan gedekte callopties. In 2017 ging de vennootschap naar de beurs, waardoor het belang verwaterde naar 2,28% aan aandelen en 1,58% aan gedekte callopties op aandelen. Binnen drie jaar na de beursgang heeft belanghebbende de opties uitgeoefend en alle aandelen in fasen verkocht. Nu was het de vraag of de afloopregeling in haar geval van toepassing was.

 

Wet- en regelgeving

De afloopvrijstelling staat genoteerd in artikel 13 lid 16 Wet Vpb. Dit artikel regelt dat indien een belang in aanmerking kwam voor de deelnemingsvrijstelling voor minstens een half jaar, dit belang tot drie jaar nadat het niet meer voldoet aan de voorwaarde van 5% alsnog kan worden vrijgesteld. Alhoewel artikel 13 lid 16 spreekt over een aandelenbelang van 5%, is in het Falcons-arrest bepaald dat de deelnemingsvrijstelling ook van toepassing kan zijn op callopties. Nu is het de vraag of de Falcons-doctrine ook met zich meebrengt dat gedekte, maar niet uitgeoefende call-opties die vóór de 5%-onderschrijding onder de vrijstelling vielen, na de verwatering ook onder de vrijstelling aflopende deelneming vallen, hoewel zij voor die onderschrijding geen aandelenkapitaal waren.

 

Conclusie

De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat het Falcons-arrest ook van toepassing is op de afloopregeling. Doorslaggevend hiervoor was dat de opties in casu zelfstandig recht gaven op een belang van 5%, aangezien door uitoefening een deelneming werd verkregen.

 

Vijzelman Fiscaal Advies

De deelnemingsvrijstelling en de rechtspraak daaromheen is een belangrijk onderwerp voor bedrijven. Zaken als de afloopregeling kunnen zorgen voor complexe situaties, waardoor een fiscalist noodzakelijk is. Om dit onderwerp zo goed mogelijk te navigeren en te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan of onnodig belasting betaalt, is het belangrijk om van de juiste kennis voorzien te zijn. Vijzelman Fiscaal Advies is een prijswinnend advieskantoor in Amsterdam met een 3-in-1 combinatie betreffende de belangrijkste rechtsgebieden. Voor fiscaal advies bent u bij ons op het juiste adres.

Lees meer