Een, twee, drie of zelfs meer blauwe enveloppen kunnen deze dagen bij mensen op de mat vallen. De Belastingdienst is na een maandenlange pauze vanwege de coronacrisis begonnen met het versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen. Eerst krijgen mensen een vooraankondiging in de bus.

Er worden 500.000 brieven verstuurd naar particulieren met bijvoorbeeld een achterstand op de wegenbelasting en naar ondernemers die met achterstanden kampen en die geen aanspraak hebben gemaakt op uitstel. Het kunnen schulden zijn die soms een jaar of langer geleden zijn opgebouwd.

Bent u het niet mee eens met een dwangbevel of aanslag dan dient er tijdig bezwaar te worden gemaakt. Tijdens het bezwaar alles nog een keer bekeken en kunnen knelpunten worden opgelost.

Voor iedere achterstallige betaling worden er aparte brieven gestuurd met een voorwaarschuwing dat er binnenkort moet worden betaald.

Eerst moet definitief vast komen te staan of de opgelegde aanslag juist is opgelegd. Is de aangifte juist ingevuld? Is er niet niets vergeten?

“Om particulieren en ondernemers in deze ingrijpende coronacrisis tegemoet te komen heeft de belastingdienst tijdelijk geen betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verzonden. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en het economische leven vrijwel overal weer op gang komt, begint de belastingdienst met herinneren en kort gezegd, met de invordering. Indien er problemen of onduidelijkheden neem onderneem dan snel actie.

Telefoontje

De Belastingdienst zegt dat het niet mogelijk is om per adres maximaal één brief te sturen, omdat het om verschillende soorten vorderingen gaat. De mensen die de brieven krijgen, hebben niet zelf om het uitstel gevraagd. “Eigenlijk hebben deze mensen niks meer van ons gehoord”, aldus de belastingdienst. “Ze hebben de aanslag gehad of een betalingsherinnering, maar daarna hebben we geen stappen meer gezet.” Maar is de aanslag juist opgelegd. Dit moet dient eerst te worden vastgesteld.

De achterstanden zijn wellicht aan de aandacht ontsnapt en dan kan de brief schrikken zijn zegt de belastingdienst.

Nieuw beleid is dat er gebeld wordt naar mensen die drie of meer brieven tegelijk krijgen. “Een dezer dagen wordt er dan gebeld met toelichting en het aanbod om te helpen. We realiseren ons dat de achterstanden wellicht aan de aandacht zijn ontsnapt. En dan kan het schrikken zijn.”

De Belastingdienst gaat mensen erop wijzen dat het mogelijk is om uitstel voor vier maanden aan te vragen of om een betalingsregeling aan te vragen. “Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie. Kwijtschelden is een optie, daar zal zeker naar gekeken worden.”

De brieven die nu verstuurd worden, staan los van de 270.000 ondernemers die tijdens de coronacrisis zelf om uitstel hebben gevraagd van het betalen van belasting. Die ondernemers hebben gezamenlijk een schuld van meer dan 19 miljard euro. Vanaf 1 oktober moeten die ondernemers terugbetalen. Daar krijgen ze vijf jaar de tijd voor.

Belastingrecht ook Bestuursrecht. Er worden veel waarborgen gegeven ter bescherming van de belastingplichtige.

Voorvragen neem contact met ons op.