De natuurlijke verbintenis komt in het relatievermogensrecht of ook wel huwelijksvermogensrecht   genoemd, vaak voor. Een natuurlijke verbintenis wordt omschreven als een rechtens niet- afdwingbare verbintenis.

 

Een natuurlijke verbintenis bestaat:

    1. wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;
    2. wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.

Onder diverse i omstandigheden kan er sprake zijn van een natuurlijke verbintenis. De feiten en omstandigheden inclusief gedragingen van partijen zijn hierbij van belang.

Het komt weleens tot vaak voor dat de vrouw belangeloos of tegen een laag loon of vergoeding in het bedrijf van de haar (ex) echtgenoot heeft gewerkt. Vaak neemt de vrouw de huishoudelijke taken op zich. In het geval dat de vrouw zich naast haar taak van verzorging van het gezin, zeer intensief voor het bedrijf heeft ingezet en dat het voor haar werkzaamheden vastgestelde salaris veel te laag was in verhouding tot haar werkelijke -mede leidinggevende – rol in het bedrijf.  De man heeft de hypothecaire lening van een huis dat op naam stond van de vrouw afgelost. In de echtscheidingsprocedure neemt de vrouw het standpunt in dat de aflossingen door de man moeten worden aangemerkt als voldoening zijnerzijds aan een natuurlijke verbintenis jegens haar.

De hoogste rechter heeft de vrouw het gelijk gesteld met de belangrijke opmerking dat een voorziening in de nakoming van de verplichtingen van de man  een voorziening voor de vrouw te treffen, niet allen bij uiterste wil /testament wil kan  worden gedaan maar ook bij leven.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen