De organisatie voor economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso0 breekt een lands voor erfbelasting.

Volgens de club van rijke landen kan de vaak verfoeide heffing op nalatenschappen een grotere rol spelen bij de aanpak van ongelijkheid en bovendien helpen de overheidsfinanciën te herstellen na de coronapandemie.

Belastingen zijn zelden geliefd, maar erftax behoort wel tot de minst populaire heffingen. De OESO neemt een aantal van de bezwaren onder de loep en ontkracht die. De ergernis dat het om een dubbele belasting zou gaan, is bijvoorbeeld niet uniek voor de erfbelasting. Overgedragen vermogen is vaak al eens belast, maar dat gaat ook op voor het inkomen waarmee consumenten btw betalen. Bovendien hebben degenen die een erfenis ontvangen, over dat vermogen nog geen belasting betaald, zo stelt de OESO in har jongstleden uitgebracht rapport. Om de opbrengsten voor de staatskas te verhogen, adviseert de organisatie niet elke schenking of erfenis apart te belasten maar een belasting te heffen over al het vermogen dat iemand gedurende zijn of haar leven in de schoot geworpen krijgt.

Belastingvrije drempels en andersoortige uitzonderingen gelden dan slechts een keer en ontwijking wordt bemoeilijkt.

 

Bron NRC 15 mei 2021

 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen