Kabinet kiest voor spaarvariant bij rechtshersteloperatie box 3

Op 28 april 2022 heeft staatssecretaris Van Rij meegedeeld dat het kabinet voor de rechtshersteloperatie in box 3 heeft gekozen voor de spaarvariant (lees meer over deze spaarvariant in de brief van 15 april 2022). Door deze beslissing is de Belastingdienst in staat de ca 60.000 massaalbezwaarmakers voor 4 augustus 2022 rechtsherstel te bieden. Daarna komen de aanslagen 2021 waarin box 3-vermogen is opgenomen aan bod, gevolgd door de aanslagen 2017 t/m 2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden en de aangiften IB 2017 t/m 2020 ten aanzien waarvan nog geen aanslag is opgelegd. Dit rechtsherstel wordt automatisch toegepast als toepassing van de spaarvariant leidt tot een lagere heffing dan uit de wet volgt. Van de keuze voor de spaarvariant zullen met name spaarders profiteren. Beleggers met slechte rendementen hebben het nakijken, omdat zij geacht worden een rendement van meer dan 5% op hun overige bezittingen te hebben gerealiseerd.

Lees meer