Rechtspraak: uitwerking van het evenredigheidsbeginsel als onderdeel van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Algemene wet bestuursrecht.Ook de belastingdienst moet zich aan de algemene beginselen van behoorlijkbestuur houden.

In deze zaak gaat het over de vraag met welke intensiteit de bestuursrechter bestuurlijke maatregelen moet toetsen en wat daarbij de betekenis is van het evenredigheidsbeginsel. Bij het toetsen aan het evenredigheidsbeginsel dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid van het overheidsbesluit. Als daarvoor aanleiding is, toetst de bestuursrechter:

1. of het besluit geschikt is om het doel te bereiken;
2. of het een noodzakelijke maatregel is of dat met een minder vergaande maatregel kon worden volstaan; en
3. of de maatregel evenwichtig is.

Lees meer