Studiefinanciering vormt vaak een aanzienlijke financiële last voor zowel ouders als studenten. Gelukkig biedt de belastingdienst enkele mogelijkheden om hierbij te ondersteunen. Eén van deze opties is de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling voor een kostbare studie. Wanneer jouw kind gebruikmaakt van deze vrijstelling, kun je als ouder een groter bedrag belastingvrij schenken. Voor het jaar 2024 is deze vrijstelling opgetrokken tot €66.268. Het belangrijke criterium hierbij is dat de studiekosten per jaar meer dan €20.000 bedragen. Het is echter van essentieel belang te beseffen dat deze vrijstelling specifiek bedoeld is voor de financiering van de studiekosten zelf en niet voor het aflossen van een studieschuld.

 

Bovendien dien je aandacht te besteden aan bijkomende voorwaarden. Indien je eerder al gebruik hebt gemaakt van deze eenmalige hoge schenkingsvrijstelling, is het niet langer beschikbaar voor gebruik. Daarnaast is deze schenking alleen te doen als ouder van een kind, en dus niet als grootouder voor je kleinkind.

 

Een andere mogelijkheid om de financiële last van studiekosten te verlichten, zonder dat het als schenking wordt beschouwd, is het leveren van een bijdrage aan het levensonderhoud en de studiekosten van je kind. In dergelijke gevallen wordt een redelijke bijdrage doorgaans niet belast als schenking. Er zijn echter specifieke situaties waarin de bijdrage als niet­ belastbaar wordt beschouwd:

• Als je kind voor zijn 21ste is begonnen met studeren, ben je als ouder wettelijk verplicht bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud en studie. In dit geval wordt de bijdrage niet beschouwd als een schenking.

• Wanneer je kind na zijn 21ste gaat studeren, kun je je verplicht voelen om financiële steun te bieden. Dit wordt aangeduid als een ‘natuurlijke bintenis’, waarbij de betaling niet wettelijk afdwingbaar is. Belangrijk is op te merken dat er geen natuurlijke bintenis is als je kind zelf voldoende vermogen of inkomen heeft om de studie te bekostigen.

 

Het exacte bedrag van een dergelijke bijdrage zonder als schenking te worden belast, is niet duidelijk vastgesteld. De behandeling van het Belastingplan 2016 suggereert echter dat een bijdrage aan studie- en levensonderhoud geen schenking is als het bedoeld is om een schuld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te voorkomen. Het maandelijkse bedrag mag doorgaans niet hoger zijn dan het maximale leenbedrag bij DUO om niet als schenking te worden beschouwd.