Het ministerie van Financiën heeft zogeheten ‘synthesised texts’ van Nederlandse belastingverdragen waarop het Multilateraal Instrument (MLI) doorwerkt gepubliceerd. In deze teksten zijn de concrete gevolgen van het MLI op een leesbare wijze weergegeven in de doorlopende verdragstekst.

Het MLI maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Het MLI bevat bepalingen tegen belastingontwijking die doorwerken in belastingverdragen van landen die daarvoor kiezen. Het MLI geldt per 1 juli 2019 ook voor Nederland.