Staatssecretaris Van Rij heeft op 15 maart de definitieve percentages voor 2022 voor
bank- en spaartegoeden en schulden van de Wet rechtsherstel box 3 in het Staatsblad
gepubliceerd. De percentages gaan per 16 maart 2023 in en gelden met terugwerkende
kracht.
De rente op bank- en spaartegoeden is vastgesteld op 0,00%. (Was 0,01%). Voor schulden
bedraagt het percentage 2,28%. Dit was 2,46%. Voor beleggingen/andere bezittingen is het nu
5,53%. Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 maart 2023 met terugwerkende
kracht tot en met 1 januari 2023 (voor bank- en spaartegoeden) en tot 1 januari 2022 voor
schulden.