Vijzelman Fiscaal Advies – CBB 17 januari 2023

 

Uitspraak CBB: Sprake van een nieuwe onderneming of voortzetting van een bestaande onderneming?

 

In dit stuk wordt ingegaan op een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over wanneer er sprake is van een nieuwe onderneming of voorzetting van een bestaande.

 

Feiten

In dit geval had de appellant een horecaonderneming. De vraag was of dit een voortzetting was van een onderneming dit door een B.V. werd uitgeoefend. Deze vraag is relevant, omdat er voor de berekening van de omzet dan wordt gekeken naar beide ondernemingen. Bij de onderneming die uitgeoefend werd door de B.V. was er sprake van omzetverlies. Dit werd door de verweerder niet meegenomen in de berekening van de omzet.

 

Over de vraag of er sprake is van een nieuwe onderneming, dan wel voortzetting van een bestaande onderneming, heeft het CBB al eerder uitspraken gedaan. Een gewijzigde juridische verschijningsvorm en gewijzigde eigendom brengen niet zonder meer mee dat sprake is van een nieuwe onderneming. Ook de kenmerkende eigenschappen van de onderneming moeten worden meegenomen. Daarbij kan gekeken worden naar of de nieuwe eigenaar de onderneming inclusief handelsnaam, vaste activa, personeel en klantenbestand heeft overgenomen, of sprake is van hetzelfde vestigingsadres en of sprake is van dezelfde bedrijfsactiviteit.

 

Conclusie

De CBB was in casu van oordeel dat appellant voldoende aannemelijk had gemaakt dat er sprake is van een voortzetting. Het omzetverlies was dan ook ten onrechte niet betrokken in de referentieperiode van de besloten vennootschap.

 

Vijzelman Fiscaal Advies

Hoe een bedrijf kwalificeert binnen de fiscaliteit en het bestuursrecht is om allerlei redenen belangrijk. Bijvoorbeeld als het gaat om het toepassen van omzetverlies. Om dit onderwerp zo goed mogelijk te navigeren en te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan of onnodig belasting betaalt, is het belangrijk om van de juiste kennis voorzien te zijn. Vijzelman Fiscaal Advies is een prijswinnend advieskantoor in Amsterdam met een 3-in-1 combinatie betreffende de belangrijkste rechtsgebieden. Voor fiscaal advies bent u bij ons op het juiste adres.

Lees meer