HR vindt onbeperkte navorderingstermijn evenredig:

De inspecteur dient de navorderingsmogelijkheid te gebruiken op een manier die niet verder dan noodzakelijk is om – kort gezegd – belastingfraude te voorkomen.

Twee partners hadden samen buitenlands vermogen. De ene partner overleeed in 2001. De andere partner heeft in de aangifte erfbelasting geen melding van het buitenlandse vermogen gemaakt. Maar in juni 2014 deed de overgebleven partner alsnog een melding bij de fiscus.

Edelweissroute
De inspecteur heeft in maart 2016 een navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd. Daarbij heeft hij de onbeperkte navorderingstermijn bij buitenlandse bestanddelen van een nalatenschap gebruikt. In de praktijk noemt men dit ook wel de Edelweissroute. In geschil is of het Unierecht de onbeperkte navordering bij de Edelweisseroute in de weg staat.

Lees verder